Author: ศศิธร คงหนู

วิธีสร้าง Running Number ข้อมูลที่ถูก Filter ใน Excel

หลายครั้งที่เรา ใช้ Excel แล้วใส่ Filter  เพื่อดูกลุ่มข้อมูลที่สนใจ และพบปัญหาว่าลำดับข้อมูลที่เคยเรียงอยู่ ไม่เรียงเหมือนเดิม เช่น  1,3,7,8 แล้วจะทำยังไงดีล่ะ ซึ่งใน Excel จะมี Function SUBTOTAL ซึ่งช่วยทำการคำนวณเฉพาะข้อมูลที่ยังคงมองเห็นอยู่หลังถูก Filter ไปแล้วโดย รูปแบบคำสั่งของ SUBTOTAL คือ SUBTOTAL (function_num, ref1, [ref2], …) โดยจะมี function_code ฟังก์ชันที่จะใช้ในการรวมผลย่อย 1 คือ AVERAGE 2 คือ COUNT 3 คือ COUNTA 4…