การเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย .NET C#

อยาก  Login ด้วย OAuth2 กับ .NET C# ต้องทำอย่างไร              สำหรับตัวอย่างนี้เอามาจาก GitHub Project : https://github.com/titarenko/OAuth2[1] ซึ่งเป็น Code ตัวอย่างนำมาเพิ่ม ในส่วนของการเชื่อมต่อ PSU Passport ดังนี้ เพิ่ม class file ใน project OAuth2->Client->Impl ชื่อ PassportClient.cs เนื้อหาดังนี้ using Newtonsoft.Json.Linq; using OAuth2.Configuration; using OAuth2.Infrastructure; using OAuth2.Models; namespace OAuth2.Client.Impl { /// <summary> /// Passport authentication client. /// </summary> public class PassportClient … Read more

Workshop : PSU Passport OAuth2

มีวิธี Authen แบบอื่นนอกจาก LDAP กับ Web Service ไหม             ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี OAuth2 ทำให้เราจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันอีกครั้งครับ หมายเหตุ : เนื่องจากต้องการให้เป็น Blog เปิดเผยได้ จึงขอไม่ระบุชื่อ Server จริง ๆ ลงไปนะครับ  โดยรวบรวม Blog แบ่งเป็น 7 Blog ดังนี้ Blog ที่ ชื่อ Blog      1 เรียนรู้เทคโนโลยี OAuth2      2 การติดตั้ง Postman      3 ทดสอบเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย Postman   … Read more

การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ Apache UserGrid 2.x

ติดตั้ง UserGrid เสร็จแล้ว ถ้าจะใช้งานต้องทำอย่างไร              จากที่เคยกล่าวไปแล้วเบื้องต้นในวิธีติดตั้ง Apache UserGrid [1][2] จะมี Port สำหรับเรียกด้วย Rest Service คือ port 8080 ส่วนหน้าสำหรับบริหารจัดการจะเป็น 80 ซึ่งเบื้องต้นจะไม่ใช่ ssl ถ้าต้องการความปลอดภัยต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติม (ถ้าใช้ ha-proxy ก็ทำ ssl เฉพาะด้านหน้าก็ได้ครับ) โดยอาจจะต้องปรับแต่งที่ตัว Tomcat อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://usergrid.apache.org/docs/installation/ug1-deploy-to-tomcat.html               ในส่วนของบทความต่อไปนี้จะกล่าวถึง Authentication และ Permission ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน Web Usergrid : https://usergrid.apache.org/docs/security-and-auth/app-security.html               … Read more

Kafka #01 Basic Installtion

Apache Kafka เป็น distributed streaming platform [1] กล่าวคือ สามารถ Publish และ Subscribe ข้อมูลแบบ Streaming ได้ คล้ายๆกับ Message Queue หรือ Enterprise Messaging System ระบบนี้ใช้ได้ทั้งเป็น Real-time Streaming Data Pipeline และ สร้าง Streaming Application ได้ Apache Kafka ออกแบบมาให้สามารถทำงานเป็นแบบ Cluster โดยเก็บข้อมูลเป็น Stream of Record ซึ่งจัดหมวดหมู่ในรูปของ Topics ข้อมูลแต่ละ Record ประกอบด้วบ Key, Value และ timestamp เอาเป็นว่า ระบบนี้เอาไว้สำหรับรองรับการส่งข้อมูลแนวๆ Streaming มาเพื่อทำการวิเคราะห์แบบ Real-Time แทนที่จะต้องบริหารเองก็แล้วกัน แถมด้วยความสามารถในการ Subscribe … Read more

Oracle MySQL Cluster :- The shared-nothing architecture (Manual Installation)

สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ Ubuntu Server 16.04 (รุ่น x86_64 architecture) จำนวนอย่างน้อย 4 เครื่อง (แต่ควรอย่างน้อย 6 เครื่อง), IP Address 4 IP, Software MySQL Cluster โหลดที่ https://edelivery.oracle.com/ (ต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน) ใช้คำค้นว่า MySQL Cluster (จะมีรุ่น 7.5.5 ให้โหลด) โดยไฟล์ที่ใช้งานชื่อว่า V840854-01.zip MySQL Cluster 7.5.5 TAR for Generic Linux (glibc2.5) x86 (64bit) 4 เครื่องประกอบด้วยอะไรบ้าง 2 x data nodes เปลี่ยน IP ให้ตรงกับที่ใช้งาน 192.168.106.32  Data-node1 192.168.106.33  Data-node2 … Read more