Workshop : PSU Passport OAuth2

มีวิธี Authen แบบอื่นนอกจาก LDAP กับ Web Service ไหม             ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป ด้วยเทคโนโลยี OAuth2 ทำให้เราจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันอีกครั้งครับ หมายเหตุ : เนื่องจากต้องการให้เป็น Blog เปิดเผยได้ จึงขอไม่ระบุชื่อ Server จริง ๆ ลงไปนะครับ  โดยรวบรวม Blog แบ่งเป็น 7 Blog ดังนี้ Blog ที่ ชื่อ Blog      1 เรียนรู้เทคโนโลยี OAuth2      2 การติดตั้ง Postman      3 ทดสอบเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย Postman   … Read more