ติดตั้ง UserGrid ด้วย Docker Container

อยากสร้าง App บนมือถือ แต่ไม่อยากยุ่งยากจัดการ User, ทำระบบ Login, ฐานข้อมูล, เขียนเชื่อมต่อฐานข้อมูล แถมต้องใช้ได้กับทุก Platform มีอะไรที่จัดการให้หมดเลยไหม              Apache usergrid [1] เป็นทางออกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อยากยุ่งยากในการจัดการในส่วนของ Server-Side Code และเน้นในการเขียน Application ในการใช้งานเพียงอย่างเดียว โดย usergrid ชื่อก็บอกเป็นนัย ๆ อยู่แล้วครับ ว่าเป็นระบบจัดการ User ทั้งการเข้าถึงรวมถึงการกำหนดสิทธิในการใช้งาน แต่จะมีในส่วนของระบบฐานข้อมูล Application ไว้ให้ใช้งานด้วย โดยฐานข้อมูลจะเป็น nosql ซึ่งจะมีเครื่องมือในการ query เบื้องต้น, Rest Service และ SDK สำหรับพัฒนาในอุปกรณ์มือถือ และสามารถใช้ในการพัฒนา Application ด้วยภาษาต่าง ๆ มากมาย สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://usergrid.apache.org/     … Read more