การยืนยันตัวตนและการกำหนดสิทธิ์ Apache UserGrid 2.x

ติดตั้ง UserGrid เสร็จแล้ว ถ้าจะใช้งานต้องทำอย่างไร              จากที่เคยกล่าวไปแล้วเบื้องต้นในวิธีติดตั้ง Apache UserGrid [1][2] จะมี Port สำหรับเรียกด้วย Rest Service คือ port 8080 ส่วนหน้าสำหรับบริหารจัดการจะเป็น 80 ซึ่งเบื้องต้นจะไม่ใช่ ssl ถ้าต้องการความปลอดภัยต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติม (ถ้าใช้ ha-proxy ก็ทำ ssl เฉพาะด้านหน้าก็ได้ครับ) โดยอาจจะต้องปรับแต่งที่ตัว Tomcat อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://usergrid.apache.org/docs/installation/ug1-deploy-to-tomcat.html               ในส่วนของบทความต่อไปนี้จะกล่าวถึง Authentication และ Permission ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน Web Usergrid : https://usergrid.apache.org/docs/security-and-auth/app-security.html               … Read more