การติดตั้ง snmp service และการตั้งค่า firewall บน Windows 2012 R2

ในบทความนี้จะเกี่ยวกับการตั้งค่า snmp service บน windows 2012 R2 รวมถึงการเปิด port firewall ดังนี้ วิธีการติดตั้ง snmp service สำหรับ windows 2012 R2 1) ทำการติดตั้ง snmp service Server Manager -> Add Roles and Features 2) จากนั้นเข้าไปตั้งค่า snmp ที่หน้า service ดังนี้ 3) ทำการเพิ่ม community happy เป็น read only และ ตั้งให้เฉพาะเครื่อง 192.168.99.1 สามารถเรียกดู ได้เท่านั้น 4) สำหรับการตั้งค่า Firewall สามารถตั้งค่าได้ที่ Inbound Rule ชื่อ SNMP Server (UDP In) ดังรูป … Read more

การติดตั้ง snmpd และการตั้งค่า shorewall บน Ubuntu 14.04 LTS

ในบทความนี้จะเกี่ยวกับการตั้งค่า snmpd บน ubuntu รวมถึงการเปิด port firewall ด้วยโปรแกรม Shorewall ดังนี้ วิธีการติดตั้ง snmpd, shorewall บน ubuntu 14.04 LTS 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม snmpd และ shorewall ดังนี้ sudo apt-get install -y snmp snmpd shorewall 2) ทำการติดตั้ง mib เพิ่มเติมดังนี้ sudo apt-get -y install snmp-mibs-downloader 3) วิธีการทดสอบการว่าการใช้งาน snmp สามารถใช้งานหรือยังดังนี้ sudo snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemProcesses.0 4) ทำการตั้งค่า community เพิ่มเติม (ไม่ควรใช้ public) … Read more

การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS

โปรแกรม Cacti เป็นโปรแกรม Monitor แบบหนึ่งแต่จะเน้นการ Monitor ผ่าน snmp ซึ่งจุดเด่นจะอยู่ที่การสร้าง graph ที่ค่อนข้างชัด ดูง่าย ทำให้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลังทำได้ง่ายกว่า วิธีการติดตั้ง Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS 1) ทำการติดตั้งชุดโปรแกรม Lamp Server (Linux + apache + mysql + php) ดังนี้ sudo apt-get install lamp-server^ 2) ทำการติดตั้งโปรแกรม rrdtool ดังนี้ sudo apt-get -y install rrdtool 3) ทำการติดตั้งโปรแกรม snmp ทั้งโปรแกรม server และ client ดังนี้ sudo apt-get -y install snmp snmpd 4) ทำการติดตั้ง mib เพิ่มเติมดังนี้ … Read more

การติดตั้ง NRPE บน Windows 2012 R2

เพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Nrpe บน Windows 2012 R2 1) Download โปรแกรม Winnrpe ดังนี้ (Version นี้มีช่องโหว่ Heartbleed แนะนำว่าลง Firewall ด้วยอีกชั้น) https://www.itefix.net/sites/default/files/winrpe_4.2.0_Installer.zip 2) ทำการติดตั้งโปรแกรม โดย Next ไปเรื่อย ๆ ระหว่างติดตั้งจะมีการสร้าง User ขึ้นมา พยายามอย่าไปตั้ง Password เอง เดี๋ยว Service จะมีปัญหา Start ไม่ขึ้น 3) ให้เข้าไป ตั้งค่า Services ให้ Start ทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องดังรูป 4) ลองทดสอบให้ nagios เข้ามาดึงค่าได้เลย * สามารถดูคำสั่งหรือแก้ไข nrpe config ได้ที่ C:\Program Files (x86)\ICW\nrpe.cfg 5) … Read more

การติดตั้ง NRPE บน Ubuntu 14.04

เพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Nrpe บน Ubuntu 14.04 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม nrpe (มองว่าเป็น server ให้ nagios มาเรียกเพื่อดึงค่า) ดังนี้ sudo apt-get install -y nagios-nrpe-server 2) ทำการแก้ config /etc/nagios/nrpe.cfg เพื่อใส่ชื่อเครื่องที่อนุญาตให้มาดึงค่าได้ ดังนี้ sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg … # # NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd allowed_hosts=127.0.0.1,monitor 3) จากนั้นทำการ Restart nrpe ดังนี้ sudo /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart … Read more