การติดตั้ง snmp service และการตั้งค่า firewall บน Windows 2012 R2

ในบทความนี้จะเกี่ยวกับการตั้งค่า snmp service บน windows 2012 R2 รวมถึงการเปิด port firewall ดังนี้

วิธีการติดตั้ง snmp service สำหรับ windows 2012 R2

1) ทำการติดตั้ง snmp service

Server Manager -> Add Roles and Features

2014-07-24_223115

2014-07-24_223256 2014-07-24_223340 2014-07-24_223439 2014-07-24_223519 2014-07-24_223623 2014-07-24_2236552014-07-24_223904

2) จากนั้นเข้าไปตั้งค่า snmp ที่หน้า service ดังนี้2014-07-24_224032 2014-07-24_2240562014-07-24_224210

3) ทำการเพิ่ม community happy เป็น read only และ ตั้งให้เฉพาะเครื่อง 192.168.99.1 สามารถเรียกดู ได้เท่านั้น2014-07-24_224520

4) สำหรับการตั้งค่า Firewall สามารถตั้งค่าได้ที่ Inbound Rule ชื่อ SNMP Server (UDP In) ดังรูป2014-07-24_225206

5) เราสามารถทดสอบ query snmp จากเครื่องอื่น ได้ดังนี้ (คำสั่งนี้สั่งบนเครื่องอื่นที่ต้องการดึงค่า)

sudo snmpwalk -Os -c happy -v 2c 192.168.99.20

จบแล้วครับสำหรับการติดตั้ง snmp service บน Windows 2012 R2 ติดตั้งไม่ยากครับ แต่อยากให้เน้นเรื่องของ security ไม่ควรใช้ community ชื่อ public และไม่ควรให้เครื่องอะไรก็ได้มาดึงนะครับ ควรอนุญาตให้เป็นเครื่อง ๆ จะดีกว่า

 

Comments are closed.