แนะนำ ffDiaporama โปรแกรมนำภาพถ่ายมาทำภาพยนตร์ (Movie creator)

แนะนำ ffDiaporama โปรแกรมนำภาพถ่ายมาทำภาพยนตร์ (Movie creator) Movie creator from photos and video clips with ffDiaporama ตัวอย่าง http://ftp.psu.ac.th/pub/cc/2557cop1/ccadmintour2014.mp4 (392M) โปรแกรม ffDiaporama เป็นโปรแกรมทำภาพยนตร์จากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ มีทั้งเวอร์ชั่นที่ใช้งานบน linux และ Windows มีเว็บไซต์อยู่ที่นี่ URL: http://ffdiaporama.tuxfamily.org/ โดยทั่วไปวิธีติดตั้งโปรแกรมเพิ่มใน linux mint คือ เลือก Menu > Software Manager แต่โปรแกรม ffDiaporama นั้นมันเป็นเวอร์ชั่น 1.5 ซึ่งยังขาดความสามารถในการแปลง (render) จัดได้ว่ามันไม่ทันสมัย (outdated!) จึงจำเป็นต้องติดตั้งด้วยวิธี command line จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรมโดยตรง (Launchpad on the ffDiaporama-stable PPA) ทำคำสั่งนี้เพื่อเพิ่มชื่อ server … Read more