การติดตั้ง NRPE บน Windows 2012 R2

เพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Nrpe บน Windows 2012 R2 1) Download โปรแกรม Winnrpe ดังนี้ (Version นี้มีช่องโหว่ Heartbleed แนะนำว่าลง Firewall ด้วยอีกชั้น) https://www.itefix.net/sites/default/files/winrpe_4.2.0_Installer.zip 2) ทำการติดตั้งโปรแกรม โดย Next ไปเรื่อย ๆ ระหว่างติดตั้งจะมีการสร้าง User ขึ้นมา พยายามอย่าไปตั้ง Password เอง เดี๋ยว Service จะมีปัญหา Start ไม่ขึ้น 3) ให้เข้าไป ตั้งค่า Services ให้ Start ทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องดังรูป 4) ลองทดสอบให้ nagios เข้ามาดึงค่าได้เลย * สามารถดูคำสั่งหรือแก้ไข nrpe config ได้ที่ C:\Program Files (x86)\ICW\nrpe.cfg 5) … Read more

การติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น NagiosGraph บน Ubuntu 14.04 LTS

สำหรับการติดตั้ง NagiosGraph ต้องทำการติดตั้ง Nagios และ NagiosQL มาก่อนดังนี้ Nagios : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagios-ubuntu1404/ NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/ Setup NagiosQL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/setup-nagiosql-ubuntu/ วิธีการติดตั้ง Nagios Graph 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม Perl-GD Perl-RRDs และ Perl-Nagios รวมถึงโปรแกรม rrdtool ดังนี้ sudo apt-get install -y rrdtool libgd-perl librrds-perl libnagios-object-perl 2) ทำการ Download  โปรแกรม NagiosGraph ดังนี้ cd /usr/src sudo wget http://downloads.sourceforge.net/project/nagiosgraph/nagiosgraph/1.5.1/nagiosgraph-1.5.1.tar.gz 3) จากนั้นทำการแตกไฟล์ออกมาด้วยคำสั่ง sudo tar -xvzf nagiosgraph-1.5.1.tar.gz 4) จากนั้นทำการตรวจสอบความพร้อมก่อนติดตั้งด้วยคำสั่ง cd nagiosgraph-1.5.1 sudo … Read more

วิธีการตั้งค่าและการใช้งาน NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS

สามารถอ่านวิธีติดตั้ง NagiosQL บน Ubuntu 14.04 LTS ได้ที่ http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagiosql-ubuntu/ หลังจากการติดตั้งจะต้องมีการตั้งค่าให้สามารถควบคุม Nagios ได้ดังนี้ วิธีการตั้งค่า Nagiosql configuration 1) หลังจาก Login ให้ทำการเข้าไปแก้ไข config path ดังนี้ Administrator -> Config targets -> Configuration directories Nagios base directory -> /etc/nagios3 Import Directory -> /etc/nagios3/conf.d Nagios command file -> /var/lib/nagios3/rw/nagios.cmd Nagios binary file -> /usr/sbin/nagios3 Nagios process file -> /var/run/nagios3/nagios3.pid Nagios config file -> … Read more

การติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น Nagios บน Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ โดยก่อนจะติดตั้ง Nagios ต้องทำการติดตั้ง Apache2 ก่อนนะครับ วิธีการติดตั้ง Apache2 Web Server 1) ทำการติดตั้ง Apache ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ sudo apt-get install -y apache2 2) ติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้ sudo a2enmod ssl sudo a2ensite default-ssl 3) จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ sudo service apache2 restart วิธีการติดตั้ง Nagios 1) ติดตั้ง Nagios ดังนี้ sudo apt-get -y install nagios3 2) จะปรากฎหน้าต่างถามเกี่ยวกับการตั้งค่าส่งเมล์ให้เลือกใช้เป็น Internet with … Read more

WorkShop : Server Monitoring

“อาว Server ตายตอนไหนไม่เห็นจะรู้เลย โหลดเยอะละม้าง หรือไม่ก็แรมหมด เสถียรไหมไม่รู้สิ อาวเมื่อคืน disk หมดหรอกเหรอ สงสัย Backup อยู่ม้าง” ถ้าเรามีระบบ Monitor ที่ดีพบคงสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเจอเหตุการณ์เดิม ๆ ซ้ำ ๆ อีกต่อไป มาถึงอีก 1 workshop เคยเขียนไปแล้วรอบหนึ่ง แต่ตอนนั้นสอนแค่ครึ่งวัน ได้แค่ลง Nagiosql ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ รอบนี้เลยจัดเต็ม 2 วัน ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดแจ้งได้เลยครับ เดี๋ยวจะแก้ไขให้ครับ (งานร้อน ^.^) Workshop Outline ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu-monitor/workshop-outline.pdf VirtualBox Installation เครื่องที่ใช้ในการทดสอบ (Oracle VM VirtualBox) *แนะนำให้เปิดกับโปรแกรม version ล่าสุด Monitor ** User : workshop , Password : 123456 … Read more