การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS

โปรแกรม Cacti เป็นโปรแกรม Monitor แบบหนึ่งแต่จะเน้นการ Monitor ผ่าน snmp ซึ่งจุดเด่นจะอยู่ที่การสร้าง graph ที่ค่อนข้างชัด ดูง่าย ทำให้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลังทำได้ง่ายกว่า

วิธีการติดตั้ง Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS

1) ทำการติดตั้งชุดโปรแกรม Lamp Server (Linux + apache + mysql + php) ดังนี้

sudo apt-get install lamp-server^

2) ทำการติดตั้งโปรแกรม rrdtool ดังนี้

sudo apt-get -y install rrdtool

3) ทำการติดตั้งโปรแกรม snmp ทั้งโปรแกรม server และ client ดังนี้

sudo apt-get -y install snmp snmpd

4) ทำการติดตั้ง mib เพิ่มเติมดังนี้

sudo apt-get -y install snmp-mibs-downloader

5) วิธีการทดสอบการว่าการใช้งาน snmp สามารถใช้งานหรือยังดังนี้

sudo snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemProcesses.0

6) ทำการติดตั้งโปรแกรม Cacti และ spine ดังนี้

sudo apt-get -y install cacti cacti-spine

2014-07-24_204947 2014-07-24_205027 2014-07-24_205058

7) ทำการเข้าหน้าติดตั้ง Cacti ผ่าน web ดังนี้

http://localhost/cacti

2014-07-24_205323 2014-07-24_205409 2014-07-24_205448

8) จากนั้นทำการ Login เข้า web โดยมี Default User : admin, Password : admin ดังนี้

http://localhost/cacti

2014-07-24_205538

9) หลังจากนั้นระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านดังนี้

2014-07-24_205855

 

เสร็จสิ้นการติดตั้ง Cacti แล้วครับ เหลือการตั้งค่า spine ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ทำงานดีขึ้นกว่าแบบที่เป็น cmd.php เนื่องจากโปรแกรมเขียนด้วยภาษา C จึงทำงานได้เร็วกว่า โดยทำการตั้งค่าดังรูป (อย่าลืม save ด้วยนะครับ)

2014-07-25_071624 2014-07-25_071701

ส่วนวิธีใช้งานสามารถดูได้ที่บทความนี้ครับ

http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/25/cacti-howtouse/

 

Comments are closed.