สร้าง DLNA Media Server ผ่าน Ubuntu ด้วยโปรแกรม MiniDLNA

อุปกรณ์ที่บ้านรองรับ DLNA (มือถือ, PC, Notebook, TV ฯลฯ) มี Notebook เก่า ๆ อยู่เครื่องไม่รู้เอามาทำอะไรดี จะทำ Stream Media Server ใช้ง่าย ๆ ได้ยังไง อยากรู้ DLNA คืออะไรเชิญอ่านได้ที่นี่ครับ http://www.deviceacademy.com/forum/th/node/858 เกี่ยวกับ Project MiniDLNA http://sourceforge.net/projects/minidlna/ https://help.ubuntu.com/community/MiniDLNA ขั้นตอนการติดตั้ง DLNA Media Server ผ่าน Ubuntu ด้วยโปรแกรม MiniDLNA 1. วิธีการขั้นแรกก็ติดตั้ง Ubuntu 14.04 LTS จะ Desktop หรือ Server แล้วแต่ศรัทธา 2. ติดตั้ง MiniDLNA sudo apt-get install minidlna 3. สร้าง Folder สำหรับทำ … Read more

การติดตั้ง snmpd และการตั้งค่า shorewall บน Ubuntu 14.04 LTS

ในบทความนี้จะเกี่ยวกับการตั้งค่า snmpd บน ubuntu รวมถึงการเปิด port firewall ด้วยโปรแกรม Shorewall ดังนี้ วิธีการติดตั้ง snmpd, shorewall บน ubuntu 14.04 LTS 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม snmpd และ shorewall ดังนี้ sudo apt-get install -y snmp snmpd shorewall 2) ทำการติดตั้ง mib เพิ่มเติมดังนี้ sudo apt-get -y install snmp-mibs-downloader 3) วิธีการทดสอบการว่าการใช้งาน snmp สามารถใช้งานหรือยังดังนี้ sudo snmpwalk -Os -c public -v 2c localhost HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemProcesses.0 4) ทำการตั้งค่า community เพิ่มเติม (ไม่ควรใช้ public) … Read more

การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าเบื้องต้น Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS

โปรแกรม Cacti เป็นโปรแกรม Monitor แบบหนึ่งแต่จะเน้นการ Monitor ผ่าน snmp ซึ่งจุดเด่นจะอยู่ที่การสร้าง graph ที่ค่อนข้างชัด ดูง่าย ทำให้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลังทำได้ง่ายกว่า วิธีการติดตั้ง Cacti บน Ubuntu 14.04 LTS 1) ทำการติดตั้งชุดโปรแกรม Lamp Server (Linux + apache + mysql + php) ดังนี้ sudo apt-get install lamp-server^ 2) ทำการติดตั้งโปรแกรม rrdtool ดังนี้ sudo apt-get -y install rrdtool 3) ทำการติดตั้งโปรแกรม snmp ทั้งโปรแกรม server และ client ดังนี้ sudo apt-get -y install snmp snmpd 4) ทำการติดตั้ง mib เพิ่มเติมดังนี้ … Read more

การติดตั้ง NRPE บน Ubuntu 14.04

เพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Nrpe บน Ubuntu 14.04 1) ทำการติดตั้งโปรแกรม nrpe (มองว่าเป็น server ให้ nagios มาเรียกเพื่อดึงค่า) ดังนี้ sudo apt-get install -y nagios-nrpe-server 2) ทำการแก้ config /etc/nagios/nrpe.cfg เพื่อใส่ชื่อเครื่องที่อนุญาตให้มาดึงค่าได้ ดังนี้ sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg … # # NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd allowed_hosts=127.0.0.1,monitor 3) จากนั้นทำการ Restart nrpe ดังนี้ sudo /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart … Read more

How to: PSU OpenVPN Ubuntu 14.04/15.04/15.10/Linux Mint 17/17.1/17.2

ติดตั้ง net-workmanager-openvpn คลิก Ubuntu Button แล้วพิมพ์ netw เลือก Network Connections ได้ดังภาพ คลิก Add ได้ดังภาพ เลือก OpenVPN แล้วคลิก Create… กรอกการตั้งค่าต่างๆ ดังภาพ โดยสามารถโหลด PSUCAcert.cer ได้จาก http://netserv.cc.psu.ac.th/documents/doc_download/269-vpnpackageforallwin7 http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpncer.zip โหลดมาแล้วให้คลายซิบแล้วแยกเอาไฟล์ PSUCAcert.cer ออกมา กรอก User name และ Password ของตัวเอง คลิก Advanced เลือกดัังภาพ กด OK ออกมาแล้วคลิกที่ IPv4 Settings ตั้งค่าตามภาพ คลิก IPv6 Settings ตั้งค่าตามภาพ กลับมาแท็บ VPN คลิก Save… ได้ดังภาพ คลิก Close เหลือบมองมุมขวาบนจะมีรูปภาพ … Read more