ลดขนาดไฟล์เมื่อจะทำ export virtual machine ของ virtualbox

เมื่อจะ export Virtual Machine ใน Oracle VM VirtualBox ควรจะลบไฟล์ที่เกิดจากการใช้งานหรือ การเปลี่ยนแปลงรายการไฟล์ใน VM เช่น การลบไฟล์ หรือ ก๊อปปี้ไฟล์ใหม่ใส่ลงไป เป็นต้น เสร็จแล้วจึงใช้คำสั่ง Export Appliance จะช่วยให้ลดขนาดไฟล์ลงได้ เช่น ไฟล์ VM ชื่อ ubunturouter.ova มีขนาด 4.5GB หลังจากทำคำสั่งนี้ไฟล์มีขนาดลดลงเหลือ 3.4GB อ้อ ลืมบอกไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ubuntu server ครับ

เมื่อมีการสั่งอัปเดต

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ เช่น

sudo rm -f psu12-sritrang.tgz

เมื่อเราคิดว่า VM นี้จะ export ออกไปเป็นไฟล์ .ova ให้คนอื่นเอาไปใช้ ให้ทำคำสั่งเหล่านี้

sudo apt-get clean
sudo truncate -s0 /var/log/*.log
sudo rm /var/log/*gz
sudo rm /var/log/*/*gz
dd if=/dev/zero of=tmpfile
rm -f tmpfile

Reduce_Export_Oracle_VM_File_Size

เสร็จแล้วก็ปิดเครื่อง VM

sudo poweroff

แล้วจึงทำขั้นตอน export ที่โปรแกรม Oracle VM VirtualBox

File > Export Appliance…
Menu_Export_VM

คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ