Tag: virtualbox

ลดขนาดไฟล์เมื่อจะทำ export virtual machine ของ virtualbox

เมื่อจะ export Virtual Machine ใน Oracle VM VirtualBox ควรจะลบไฟล์ที่เกิดจากการใช้งานหรือ การเปลี่ยนแปลงรายการไฟล์ใน VM เช่น การลบไฟล์ หรือ ก๊อปปี้ไฟล์ใหม่ใส่ลงไป เป็นต้น เสร็จแล้วจึงใช้คำสั่ง Export Appliance จะช่วยให้ลดขนาดไฟล์ลงได้ เช่น ไฟล์ VM ชื่อ ubunturouter.ova มีขนาด 4.5GB หลังจากทำคำสั่งนี้ไฟล์มีขนาดลดลงเหลือ 3.4GB อ้อ ลืมบอกไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ubuntu server ครับ เมื่อมีการสั่งอัปเดต sudo apt-get update sudo apt-get…

Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4 โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่

Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4 ——————————————————————————- หาก Ubuntu 12.04 ของท่านมีการติดตั้ง VirtualBox ต่ำกว่ารุ่น 4.2.4 และต้องการจะปรับปรุงโดยการ Upgrade VirtualBox สามารถทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VirtualBox ใหม่ดังนี้ -ในระบบปฎิบัติการ Ubuntu 12.04 เรียกใช้งาน Termial โดยกดปุ่มแป้นพิมพ์พรอ้มกัน Ctrl + Alt + T $ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo…