Day: November 8, 2013

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3

ต่อจาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1” และ “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2” จากการใช้งาน CMS ยอดนิยม อย่าง Joomla อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเรื่องง่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ เพราะผู้ใช้ สามารถสร้างเนื้อหาได้ง่ายดาย แถมรุ่นใหม่ๆ สร้างแทรกภาพ แทรกวิดีโอได้มากมาย ทำให้เว็บไซต์น่าสนใจ แต่สิ่งที่แลกมา คือ ความปลอดภัย เพราะมี Joomla รุ่น 1.5 และใช้เครื่องมือการแก้ไขข้อความ (editor) ที่ชื่อว่า JCE นั้น  (รุ่นต่ำกว่า 2.5) มีช่องโหว่ ซึ่งเรียกรวมๆว่า JCE Exploited รายละเอียดของช่องโหว่…