ทำไม PSU Webmail ส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ

วันนี้ มีผู้ใช้โทรศัพท์มาสอบถามปัญหา : ทำไมส่ง email ที่มีไฟล์แนบเป็น Microsoft Word ง่ายๆ ไปให้คนอื่น แล้วเขาไม่ได้รับ ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าส่งไม่ได้จริงๆ จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ) พบว่า ผู้ใช้ใช้ Firefox ในการใช้งาน PSU Webmail, เมื่อผู้ใช้ Compose จดหมายใหม่ แล้วเลือก Browse เพื่อเลือกไฟล์ นามสกุล .doc แล้วกดปุ่ม Add เพื่อแนบไฟล์ ก็จะได้ผลว่า ระบบมองเป็น text/xml ดังภาพ เป็นผลให้ ระบบกรอง email ทำงานผิดพลาด และไม่ยอมให้ส่ง ทดลองเปลี่ยนไฟล์ สร้างไฟล์ใหม่ ปิด Antivirus แล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม, เปลี่ยนไป Login ด้วย Account อื่นแล้ว ก็ยังเป็นเหมือนเดิม จึงทดลองส่ง … Read more

ทำไมเวลาที่ส่ง email ผ่าน PSU Webmail แล้วมันเพี้ยนจากเวลาจริง

วันนี้ มีผู้ใช้แจ้งว่า ส่ง email จาก PSU Webmail เมื่อเวลา 13:12:18แต่ พอเปิดใน INBOX.Sent พบว่า ส่งเมื่อเวลา  02:13:06 จึง เดินไปดูหน้างาน (คณะทันตะ)  ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เวลาของเครื่อง ก็ตรง และถูกต้อง แต่ เวลาที่ปรากฏอยู่ด้านซ้ายมือ มันเป็นเวลา 02:22 am ดังภาพ  ทดลองส่ง email ถึงตัวเอง ก็พบว่า เป็นเวลา ตรงกับเวลาที่ปรากฏด้านซ้ายมือ ของ PSU Webmail แสดงว่า เป็นปัญหาที่การตั้งค่าของผู้ใช้  จึงไปที่เมนู Options > Personal Information จึงพบว่า Timezone Options ตั้งเป็น America/Boa_Vista ดังภาพ ซึ่งเป็นเวลา GMT -4 ส่วนของไทยเราควรจะเป็น Asia/Bangkok … Read more