Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งาน PHP ใน IIS 7 ครับ

สวัสดีครับ วันนี้กระผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการ Config PHP Fast CGI เพื่อใช้งานเวบไซต์ PHP ใน IIS 7 ครับผม 0. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการ Add Role Service ครับ รูปที่ 1 แสดงการ Add Role Service 1. เลือกติดตั้ง CGI และกดเลือก Next ครับ รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง 2. เมื่อลง CGI เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าต่าง Installation Succeeded ครับ รูปที่ 3 แสดงหน้าต่างหากติดตั้ง CGI สำเร็จ 3.ลง PHP 5.2.6 ครับ รูปที่ 4 แสดงการติดตั้ง php 4. เลือก … Read more

Configuration Tomcat 7+ IIS 7 เพื่อสร้างเวบไซต์ด้วย JSP และ PHP

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแชร์ในส่วนของการนำ Tomcat 7 รันคู่กับ IIS7 นะครับ ใน Window Server ให้ติดตั้ง .Net Framework 3.5 ขึ้นไปครับ ส่วนของ Tomcat 7 1. เข้าไปดาวน์โหลด Tomcat 7 ที่ http://tomcat.apache.org/download-70.cgi เลือกในส่วนของ Core: 32-bit/64-bit Windows Service Installer เพื่อความสะดวกในการติดตั้งครับ   รูปที่ 1 แสดง Status ของ Tomcat Server 7 2. เมื่อทดลองรันที่หน้า Web Browser จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ครับ  พิมพ์ว่า localhost:8080 . รูปที่ 2 แสดงผลัพธ์หลังจากทดลองรัน Apache Tomcat 7 3. ทดลองรัน IIS7 ผ่าน Web Broeser … Read more

Workshop “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC”

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “PSU12-Sritrang Server for Cloning PC” วันที่ 8 พ.ย. 56 เวลา 09.00-16.00น. ที่ห้อง Training Room ชั้น 3 ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ เหตุผล 1.เพื่อเผยแพร่เทคนิคในการ Cloning PC ในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยชุดโปรแกรมชื่อว่า PSU12-Sritrang ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น server ที่ทำจาก Linux Ubuntu Server และเขียนโปรแกรมเพิ่มเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทำงานได้ สะดวก ง่ายขึ้นมากๆ ด้วยเทคนิคการใช้โปรแกรม Dialog และเพิ่มเติมระบบอัตโนมัติในการติดตั้ง PSU12-Sritrang Server ด้วยแผ่นติดตั้ง ทำให้ผู้ดูแลระบบติดตั้งเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 2.เพื่อค้นหา Bug ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ในงานประชุม WUNCA28 ในเดือนมกราคม 2557 กลุ่มเป้าหมาย … Read more

วิธีการติดตั้ง OpenVPN 2.3.16 สำหรับ Windows

[Update 16/06/60] วิธีการติดตั้งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ครับดังนี้ครับ 1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง OpenVPN (โปรดเลือกให้ตรงกับ Windows Version ที่ตัวเองใช้อยู่ครับ) [วิธีดูว่า Windows เป็น Version อะไร] [Link สำหรับ Windows XP 32bit] http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I001-i686.exe [Link สำหรับ Windows XP 64bit] http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I001-x86_64.exe [Link สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10 32bit] http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I601-i686.exe [Link สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1/10 64bit] http://ftp.psu.ac.th/pub/openvpn/openvpn-install-2.3.16-I601-x86_64.exe 2. ทำการติดตั้ง OpenVPN 2.3.16 (ให้รันให้ตรงกับไฟล์ที่โหลดมาครับ สำหรับ Windows Vista/7/8/8.1 64bit) โดยคลิกขวา Run as Admin ดังรูป … Read more

ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่

แนวความคิดนี้จัดทำเพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการดังนี้ คือ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ อำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ มีความคล้ายคลึงกับพวก sub version control, github แต่ไม่เหมือน เพราะมีข้อด้อยและข้อดีกว่าดังนี้

ข้อด้อย

– ไม่มีการควบคุมในส่วนของเวอร์ชั่นของโค้ดโปรแกรม

– ไม่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีม อาจจะทำได้แต่ต้องจัดการบริหารให้ดี

ข้อเด่น

– เหมาะสมกับนักพัฒนาคนเดียว การทำงานสะดวกกว่าพวก version control มาก

– ทันทีที่แก้ไขไฟล์ จะอัพเดตไฟล์ทันที

ในการเลือกใช้ Strange Clouds (บริการเก็บไฟล์บนกลุ่มเมฆ)  อย่าง Dropbox มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการ แต่ทีจะสาทิตนี้จะใช้เป็น Ubuntu/Linux Mint  ดังมีขั้นตอนดังนี้

Read more