สมัยนี้เขาไม่แนบไฟล์ใหญ่ๆกันแล้ว (Google Drive)

มีผู้ใช้ถามมาว่า “จะส่งภาพงานอบรมให้เพื่อน ที่ Gmail แต่ทำไมส่งไปไม่ได้ ไม่กี่ภาพเอง ถามเพื่อนเขาก็ว่าพื้นที่เขาไม่เต็ม ทำไม PSU เราไม่ให้ส่งหล่ะ ?!?!?!” …

ตรวจสอบพบว่า … ไม่กี่ภาพ แต่ขนาดรวมทั้งสิ้น 125 MB, และ Gmail ก็มีข้อจำกัด ไม่ให้ส่ง email ที่มีขนาดรวมไฟล์แนบเกิน 25 MB ในขณะที่ PSU เองไม่ได้จำกัดการส่งออกครับ

แล้ว … ทำไงดี ???

ต่อไปนี้เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีครับ นั่นคือ ใช้ Google Drive เพื่อการแชร์ไฟล์
โดยจะใช้วิธีสร้าง Folder แล้วแชร์ทั้งหมด ให้กับผู้อื่น แบบไม่ต้องใช้ Google Account ในการเข้ามาดู
วิธีการใช้งานมีดังนี้

0. ท่านต้องมี Google Account (Gmail Account นั่นแหล่ะ)

1. Login ที่ https://drive.google.com

login-drive

2. คลิกที่ Create แล้วเลือก Folder

create-folder

 

3. ตั้งชื่อ “ภาพของฉัน”

newfolder-ภาพของฉัน

 

4. Upload ภาพไปเก็บใน “ภาพของฉัน” โดยคลิกที่ “ภาพของฉัน” แล้วคลิกที่ Upload (ภาพลูกศรชื้ขึ้น)
แล้วเลือก Files, จากนั้น เลือกภาพที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Open

upload-pics

5. รอให้ Upload เสร็จ

upload-complete

6.  คลิกที่เมนูด้านหลัง “ภาพของฉัน” แล้วคลิก Share … > Share

share-share

7. หากต้องการแชร์ให้ผู้อื่น “ที่มี Link” ดูได้ โดยไม่ต้อง Login ให้เลือก Anyone with the link

แล้วเลือก Can View ดังภาพ แล้วคลิก Save

(หากต้องการให้ Login ด้วย Google Account เลือก Private
หากต้องการให้ทุกคน เห็นได้ เลือก Public on the Web)

sharing-setting

 

8.ใส่ email address ผู้รับลงไป คั่นด้วย Comma (,)
หากต้องใส่ข้อความด้วย ก็สามารถทำได้ จากนั้นคลิก Share & Save

share-save

9. ผลคือ จะมี email ส่งไปถึงผู้รับ คล้ายอย่างนี้

email

10. เมื่อผู้รับคลิก “ภาพของฉัน” ก็จะได้ผลดังนี้ (มาที่ Google)

result

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

1 thought on “สมัยนี้เขาไม่แนบไฟล์ใหญ่ๆกันแล้ว (Google Drive)”

  1. ใครสนใจ psu-netdrive เวอร์ชั่น Public on web, anyone with the link, private ของคุณกิตติพัฒน์ (น้องเอ็ม หอสมุดคุณหญิงหลงฯ) ใช้งานอยู่ในขณะนี้ เหมือนมากๆ

Comments are closed.