เปลี่ยน uptime timestamp ในคำสั่ง dmesg ให้เป็น date/time timestamp

เคยใหมครับ เมื่อใช้คำสั่ง dmesg เพื่อที่จะดู kernel message แล้วสงสัยว่า เวลาที่แสดงในเครื่องหมาย square bracket ที่อยู่ด้านหน้าของ message น่ะมันเป็นเวลาเท่าไหร่กันแน่? อาจจะไม่บ่อยนัก แต่ผมก็เคยมีปัญหานั้น ถ้าใช้คำสั่ง dmesg บน command line เราอาจจะเห็น message ประมาณนี้ [   10.738140] udev[228]: starting version 164 [   12.840798] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9 [   12.842168] PCI: setting IRQ 9 as level-triggered [   12.843002] pci 0000:00:04.0: PCI INT A … Read more