กิจกรรม CoP PSU sysadmin KM3 “ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส Linux Mint มีดีกว่าทำไมเพิ่งมาบอก”

กิจกรรม CoP PSU sysadmin ลำดับถัดไปของเรา KM3 “ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส Linux Mint มีดีกว่าทำไมเพิ่งมาบอก” วันที่ 15 มี.ค. 56 เวลา 09.00 – 12.15 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. หาดใหญ่ครับ ครั้งนี้จะจัดต่างจากที่ผ่านมา คือ ขอจัดเป็นรายการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผมได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานด้วย ผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมได้ที่อีเมล wiboon.w@psu.ac.th หรือที่เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/groups/psu.sysadmin/ ก็ได้ครับ (ดูรายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วม) เสวนา เรื่อง “แนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สพร้อมฟรีแวร์เพิ่มมากขึ้น” (ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส Linux Mint มีดีกว่าทำไมเพิ่งมาบอก) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ วันที่จัด 15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.15 … Read more

How to setup automatic start in virtual box,Hyper-v

เนื่องจากเครื่องสำรองไฟในคณะมักจะสำรองได้แค่ชั่วโมงนิดหน่อยเวลาไฟดับเกินกว่านั้นจะทำให้ server ที่เป็น virtual ที่อยู่บน virtualbox และ hyper-v ของผมใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีแก้ไขโดยวันนี้มีวิธีมาแนะนำครับ (ผมทดลองกับ MS เท่านั้นนะ) อันดับแรกเริ่มที่ Hyper-v ก่อนเลยครับ เปิดไปที่ Server Manager>Roles>Hyper-v>Hyper-V Manager> แล้วเลือกที่ Hyper-v >Setting ทางขวามือครับแล้วเลือก Automatic Start Action ดูตามรูปก็ได้ครับ   Virtualbox กรณีของ Virtualbox ใน windows เราต้องสร้าง  batfile ครับเพราะมันยังไม่มีปุ่มให้เรากดเหมือน Hyper-v แต่มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรครับอันดับแรกสร้าง batfile ก่อน  ต่อมาให้พิมพ์ข้อความใน batfile ดังนี้ cd “C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\” VBoxManage.exe startvm “vm1” VBoxManage.exe startvm “vm2” VBoxManage.exe startvm … Read more