แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) #2

ขยายความต่อจาก แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) ลองมาดูทีละขั้นตอน 1. ใน directory username.s มีไฟล์ดังนี้ $ ls -l username.s total 0 -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 a.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 b.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 c.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 d.txt -rw-rw-r– 1 … Read more

How to create PSU VPN (L2TP/IPSec) connection Ubuntu 13.04?

* ติดตั้งโปรแกรมชื่อ l2tp-ipsec-vpn ด้วยคำสั่ง $sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn ดังภาพ * ตอบ y * ตอบ No * กด OK * สั่ง reboot เครื่อง * เมื่อบูทเสร็จจะพบว่ามีไอคอนเพิ่มมาบนพาเนล * คลิกซ้ายเลือก Edit Connection * หน้าจอจะมืดลงและมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดของผู้ใช้ลงไปแล้วกด OK * จะได้หน้าจอดังรูป * คลิก Add จะได้หน้าจอดังรูป ใส่ vpn.psu.ac.th ลงไปในช่อง Connection name กด OK * ได้ดังรูป * คลิก Edit กรอกข้อความตามรูป * คลิก PPP เลือกตามรูป ในช่อง … Read more

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #2

ต่อจาก “วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1” ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบ จาก วันเวลา ของไฟล์ที่ตรวจสอบพบว่า ถูกนำมาวาง จากช่องโหว่ของ Joomla แต่เมื่อตรวจสอบลึกลงไป โดยตรวจสอบ ไฟล์ที่เอามาวางไว้ พบว่ามีรูปแบบหลากหลาย *** แต่มีวิธีการเดียวกัน*** นั่นคือ การใช้ eval และ base64_decode ทั้งสิ้น ตัวอย่างที่ 1:   จะเห็นได้ว่า hacker เขียนไฟล์ดังกล่าว แล้วสร้างตัวแปรว่า $code ในนั้นเป็น Code ซึ่ง “เข้ารหัสแบบ Base64 แล้ว gzip เอาไว้” เพื่อไม่ให้เราตรวจสอบได้ง่ายๆ จากนั้น จึงใช้คำสั่ง eval(gzinflate(base64_decode($code))) ซึ่งจะ decode ข้อความแบบ Base64 ก่อน แล้วค่อย unzip ออกไปอีกที … ซับซ้อน ก็จะทำให้ hacker … Read more

Linux Mint – แหล่งรวมรวมเอกสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ

Linux Mint – แหล่งรวมรวมเอกสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ ลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/Linuxmint 1-วิธีตั้งค่าให้อัปเดต Linux Mint ได้เร็วขึ้น ทำได้โดยการตั้งค่าให้ติดต่อกับ server ในประเทศไทย ลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/วิธีตั้งค่าให้อัปเดต_Linux_Mint_ได้เร็วขึ้น 2-วิธีปรับการตั้งค่า Linux Mint – Boot Options กรณีติดตั้ง Multi OS ปรับการหน่วงเวลาการเลือก OS ลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/วิธีปรับการตั้งค่า_Linux_Mint_-_Boot_Options_กรณีติดตั้ง_Multi_OS_ปรับการหน่วงเวลาการเลือก_OS 3-คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ packages ที่ติดตั้งในระบบปฎิบัติการ Linux Mint, Ubuntu, Debian ลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ_packages_ที่ติดตั้งในระบบปฎิบัติการ_Linux_Mint,_Ubuntu,_Debian 4-แก้ไข Firefox browser แจ้งว่าใช้ flash player ที่ไม่ปลอดภัย หรือ Outdated ลิงค์ http://opensource.cc.psu.ac.th/แก้ไข Firefox browser แจ้งว่าใช้ flash player ที่ไม่ปลอดภัย … Read more

WordPress file owner and permission

ตอนนี้เราควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ wordpress โดยการตั้งค่าสิทธิของไดเรกทอรีและไฟล์มากขึ้นเพราะมีข่าวที่เว็บไซต์มีช่องโหว่แล้วถูกฝังโค้ด เช่น แต่เดิมเราติดตั้ง wordpress ไว้ในไดเรกทอรี /var/www/wordpress แล้วเพื่อให้ทำงานติดตั้ง plugins เพิ่ม ปรับแต่งหน้าเว็บด้วย themes ใหม่ๆ หรือการอัปโหลดรูปภาพและสื่อ รวมทั้งการ upgrade เวอร์ชั่นของ wordpress ทำได้สะดวกง่ายๆ ด้วยการกำหนดสิทธิอย่างง่ายคือ sudo chown -R www-data.www-data /var/www/wordpress ก็ใช้งานได้แล้ว แต่ดูเหมือนว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเหยื่อได้ ผมได้คุยกับน้องใหญ่ แล้วก็ลงความเห็นกันว่า เราควรตั้งค่า file owner และ file permission ให้มันเข้มขึ้นแต่ยังสะดวกในการทำงานติดตั้งอะไรๆได้ด้วย ก็เป็นที่มาของคำสั่งข้างล่างนี้ อันดับแรกก็จะต้องกำหนด file owner กันก่อน ถ้า ubuntu server ของเรา ใช้ username คือ mama และมี group ชื่อ adm ซึ่งเป็นชื่อ … Read more