ติดตั้ง VPN บน Windows 8.1 ภายใน 6 ขั้นตอน (นิกาย L2TP)

เอาว่า ใครอยากติตตั้งง่าย ลองดู (เชื่อมั่นใน L2TP ว่าจะอยู่รอดได้) 1.คลิกขวาที่ System Tray ตรง Connection แล้วเลือก Open Network and Sharing Center   2.คลิก Set up a new connection or network 3.คลิก Connect to a workplace 4. คลิก Use my Internet connection (VPN) 5. ใส่ Internet Address : vpn.psu.ac.th Destination name: PSU-VPN   6. เวลาจะใช้ ก็เลือก PSU-VPN    

การติดตั้งเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

การติดตั้งเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด เตรียมอุปกรณ์ Hardware เตรียมชุดข้อมูล Software+config Config ระบบอินเทอร์เน็ต เตรียมอุปกรณ์ Hardware มีอะไรบ้าง ? (สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด 4 ช่องสัญญาณครับ) 1. สาย RG สีขาวยี่ห้อ Link หรือ Commscope ยาว 100 เมตร 2. หัวแจ๊คสัญญาณ RG 6 (BNC Type) จำนวน 4 ตัว 3. รางเก็บสายไฟฟ้า PVC สีขาว 5*5 cm ยาว 4 m. 4.สายไฟฟ้า VCT 2*0.5  SQ.mm หรือ VCT 2*1.5 SQ.mm ความยาว 20 เมตร 5.ปลั๊กตัวเมีย 2 … Read more

HowTo: Windows 8 L2TP / IPsec VPN Setup Tutorial

เปิด Network and Sharing Center จาก Control panel คลิกที่ Set up a new connection or network คลิก Connect to a Workplace คลิก Use my Internet connection (VPN) ใส่ค่าต่างๆ ตามรูป คลิก Create แล้วมองที่ Taskbar ด้านล่างขวา คลิกที่รูปการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อเรียกดูการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ จะพบว่ามี  vpn.psu.ac.th เพิ่มขึ้นมา ให้คลิกขวาที่ vpn.psu.ac.th หรือ เลือก View connection properties จะได้ดังรูป คลิกที่ Security ในช่อง Type of VPN เลือก Layer … Read more

Ubuntu NAT Router

เพื่อนครูที่โรงเรียนหนึ่งสอบถามเข้ามาว่ากำลังจะทำ Linux Router ด้วย Ubuntu 12.04 ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่ใช้ใน workshop อยู่พอดี ผมติดตั้ง Ubuntu 12.04 ที่มี network interface card จำนวน 2 อัน ทำอยู่ใน Oracle VM VirtualBox ผมติดตั้ง BIND โปรแกรมสำหรับทำ DNS server และ ISC-DHCP-SERVER โปรแกรมสำหรับทำ DHCP server เอาไว้ใช้ในการทดสอบเมื่อมี VM Guest เครื่องอื่นๆอยู่ภายใน internal network ไม่ต้องไปรบกวน IP Address ของสำนักงาน เพราะเครื่อง Guest อื่นๆ จะขอ DHCP IP จาก Ubuntu Router นั่นเอง แล้วยังสามารถตั้งชื่อโดเมนเนมให้กับเครื่อง Guest … Read more

How to create PSU VPN (L2TP/IPSec) connection Ubuntu 13.04?

* ติดตั้งโปรแกรมชื่อ l2tp-ipsec-vpn ด้วยคำสั่ง $sudo apt-get install l2tp-ipsec-vpn ดังภาพ * ตอบ y * ตอบ No * กด OK * สั่ง reboot เครื่อง * เมื่อบูทเสร็จจะพบว่ามีไอคอนเพิ่มมาบนพาเนล * คลิกซ้ายเลือก Edit Connection * หน้าจอจะมืดลงและมีช่องให้ใส่พาสเวิร์ดของผู้ใช้ลงไปแล้วกด OK * จะได้หน้าจอดังรูป * คลิก Add จะได้หน้าจอดังรูป ใส่ vpn.psu.ac.th ลงไปในช่อง Connection name กด OK * ได้ดังรูป * คลิก Edit กรอกข้อความตามรูป * คลิก PPP เลือกตามรูป ในช่อง … Read more