ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่

แนวความคิดนี้จัดทำเพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการดังนี้ คือ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ อำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ มีความคล้ายคลึงกับพวก sub version control, github แต่ไม่เหมือน เพราะมีข้อด้อยและข้อดีกว่าดังนี้

ข้อด้อย

– ไม่มีการควบคุมในส่วนของเวอร์ชั่นของโค้ดโปรแกรม

– ไม่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีม อาจจะทำได้แต่ต้องจัดการบริหารให้ดี

ข้อเด่น

– เหมาะสมกับนักพัฒนาคนเดียว การทำงานสะดวกกว่าพวก version control มาก

– ทันทีที่แก้ไขไฟล์ จะอัพเดตไฟล์ทันที

ในการเลือกใช้ Strange Clouds (บริการเก็บไฟล์บนกลุ่มเมฆ)  อย่าง Dropbox มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการ แต่ทีจะสาทิตนี้จะใช้เป็น Ubuntu/Linux Mint  ดังมีขั้นตอนดังนี้

Read more

แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) #2

ขยายความต่อจาก แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) ลองมาดูทีละขั้นตอน 1. ใน directory username.s มีไฟล์ดังนี้ $ ls -l username.s total 0 -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 a.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 b.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 c.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 d.txt -rw-rw-r– 1 … Read more

แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail)

เนื่องจากจะจัดทำระบบ Backup and Recovery ระบบ Mail ซึ่งทำงานอยู่บน Ubuntu จึงทำการรบรวมข้อมูล และหาแนวทางที่เหมาะสม   ก่อนจะตัดสินใจเลือก แผนการ Backup ที่เหมาะสม ก็ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ด้วย [1] 1. WHY: จุดประสงค์การ Backup/Restore, ถ้าข้อมูลสูญหายจริงๆจะเกิดความเสียหายขนาดไหน ? 2. WHAT: สิ่งที่จะทำการ Backup, ทั้ง Hard Drive? หรือเป็นข้อมูลบางส่วน? 3. WHEN: เวลาที่ดีที่สุดที่จะ Backup, บ่อยขนาดไหน, จะทำการ Full/Incremental Backup เมื่อใดบ้าง ? 4. WHERE: เก็บ Backup ไว้ที่ใด, ในเครื่องนั้นๆ, เก็บไว้ภายนอก หรือใช้บริการ Cloud Storage 5. MEDIUM: สื่อที่ใช้จัดเก็บ, USB Stick, … Read more