Category: Backup Solution

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #11

ตั้งแต่ วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #1 เป็นต้นมา เป็นการแสดงให้เห็นถึง ปัญหา, การตรวจสอบ, การค้นหา หลังจากเกิดปัญหาแล้วทั้งสิ้น ก็จะเห็นได้ว่า ยุ่งยาก และเป็นเรื่องยากมาก ที่จะค้นหา Backdoor ให้หมด และการจะกำจัดให้หมดนั้นเป็นภาระอย่างมาก ในบทความนี้ จะกล่าวถึง การสำรองข้อมูลไว้ พร้อมๆกับ สามารถตรวจสอบได้ว่า มี Backdoor ใดเกิดขึ้น, มีการแก้ไขไฟล์เพื่อวาง Backdoor ไว้บ้าง, มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ของระบบเป็น Backdoor บ้างหรือไม่ และยังสามารถ กู้ระบบกลับมาได้ แล้วจึงดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้ การสำรองข้อมูล หรือการ Backup มี 2 แบบ…

ประยุกต์ใช้ Dropbox ช่วยสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บได้ทุกที่

แนวความคิดนี้จัดทำเพื่อตอบโจทย์และสนองความต้องการดังนี้ คือ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่ อำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ มีความคล้ายคลึงกับพวก sub version control, github แต่ไม่เหมือน เพราะมีข้อด้อยและข้อดีกว่าดังนี้ ข้อด้อย – ไม่มีการควบคุมในส่วนของเวอร์ชั่นของโค้ดโปรแกรม – ไม่เหมาะกับการพัฒนาโปรแกรมเป็นทีม อาจจะทำได้แต่ต้องจัดการบริหารให้ดี ข้อเด่น – เหมาะสมกับนักพัฒนาคนเดียว การทำงานสะดวกกว่าพวก version control มาก – ทันทีที่แก้ไขไฟล์ จะอัพเดตไฟล์ทันที ในการเลือกใช้ Strange Clouds (บริการเก็บไฟล์บนกลุ่มเมฆ)  อย่าง Dropbox มีความเหมาะสมที่สุด เพราะสามารถติดตั้งได้ทุกระบบปฎิบัติการ แต่ทีจะสาทิตนี้จะใช้เป็น Ubuntu/Linux Mint  ดังมีขั้นตอนดังนี้

แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) #2

ขยายความต่อจาก แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail) ลองมาดูทีละขั้นตอน 1. ใน directory username.s มีไฟล์ดังนี้ $ ls -l username.s total 0 -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 a.txt -rw-rw-r– 1 mama mama 0 2013-04-29 14:31 b.txt -rw-rw-r– 1 mama…

แนวทางการ Backup บน Ubuntu Server (กรณีระบบ PSU EMail)

เนื่องจากจะจัดทำระบบ Backup and Recovery ระบบ Mail ซึ่งทำงานอยู่บน Ubuntu จึงทำการรบรวมข้อมูล และหาแนวทางที่เหมาะสม   ก่อนจะตัดสินใจเลือก แผนการ Backup ที่เหมาะสม ก็ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ด้วย [1] 1. WHY: จุดประสงค์การ Backup/Restore, ถ้าข้อมูลสูญหายจริงๆจะเกิดความเสียหายขนาดไหน ? 2. WHAT: สิ่งที่จะทำการ Backup, ทั้ง Hard Drive? หรือเป็นข้อมูลบางส่วน? 3. WHEN: เวลาที่ดีที่สุดที่จะ Backup, บ่อยขนาดไหน, จะทำการ Full/Incremental Backup เมื่อใดบ้าง ?…