WordPress new editor

อีกไม่นาน WordPress เวอร์ชั่นถัดไป จะใช้ Editor ชื่อ Gutenberg เป็น default editor แทน โดยขยับให้ editor แบบเดิมไปเป็น plugin ชื่อ Classic editor ครับ วันนี้ก็ลองใช้ editor ใหม่นี้ และโพสต์เพจนี้ดูว่าใช้ยากมั้ย เมื่อ upgrade WordPress เป็น 4.9.8 ก็จะพบเพจเชิญชวน และ คำแนะนำ หน้าตา editor ก็ ประมาณนี้  ตัวเลือกก็เป็น ปุ่มเปิด/ปิด ด้วยเครื่องหมาย สามเหลี่ยม เพื่อเปิดรายการมาให้เลือก เช่น categories ที่ต้องการ เมื่ออยู่ที่แท็บ document แต่ถ้า cursor วางอยู่ในข้อความ จะย้ายไปที่แท็บ Block จะเห็น ตัวเลือกอีกชุด น่าจะใช้งานได้ดีกว่าแบบเดิม

Ubuntu server 18.04 config static IP with ifupdown not netplan

เดิมก่อนหน้า server 18.04 จะออกมาให้ใช้งานกันนั้น จะเป็น server 16.04 เราตั้งค่า (config) static IP ให้กับ server ด้วยไฟล์นี้ /etc/network/interfaces ซึ่งก็คือ package ชื่อ ifupdown และ DNS resolver ที่ใช้ก็คือ resolvconf แต่ใน server 18.04 นี้ เปลี่ยนไปใช้ package ชื่อ netplan แก้ไขที่ไฟล์ /etc/netplan/01-netcfg.yaml และใช้ DNS resolver คือ systemd-resolve ซึ่งจะ connect สอบถามชื่อ DNS จาก internal DNS ที่ IP 127.0.0.53 (ตรวจดูด้วยคำสั่ง cat /etc/resolv.conf) (ย้ำ) บทความนี้ไม่ได้บอกเล่าให้ทุกคนต้องทำแบบนี้ เพียงแต่หากท่านมีงานเฉพาะอย่างที่ต้องการใช้แบบก่อนหน้านี้ … Read more

Choose Network Type In VirtualBox

เมื่อต้องไปจัดอบรม และต้องใช้ Oracle VM VirtualBox สำหรับสร้าง Virtual Machine (VM) จำนวนหนึ่ง (มากกว่า 1 ตัว ฮ่า ๆ) เราจำเป็นจะต้องรู้ว่า สภาพแวดล้อมของห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เราไปขอใช้งานนั้น จัด IP ให้กับเครื่อง Windows แบบใด เช่น ในกรณีที่มีการปล่อย DHCP IP แบบเหลือเฟือ การเลือกชนิด network ของ VM แต่ละตัว ก็ง่าย เราก็เลือกตั้งค่าเป็น Bridges ซึ่งแบบนี้ VM แต่ละตัวก็จะได้ IP อยู่ในชุดเดียวกันกับ Windows แต่หากจัด IP แบบตายตัวให้กับ MAC Address ของ PC นั้นเลย และไม่ปล่อย DHCP IP เพิ่มให้ อย่างนี้ เราก็ต้องออกแบบว่าจะให้ VM … Read more

Windows CRLF to Unix LF Issues in Cygwin Shell Script

เมื่อเรารัน shell script ของโปรแกรม Cygwin for Windows ซึ่งมีการเขียนคำสั่งไปตัดเอาข้อความผ่านคำสั่ง (Command Line) ของ Windows มาใส่ในตัวแปรของ shell script เช่น ในตัวอย่างนี้คือคำสั่ง ipconfig เมื่อได้ข้อความที่ต้องการมาเราจะได้ \r แถมมาให้ด้วยต่อท้าย เพราะ Windows style line ending จะมี CRLF (\r\n)  ในขณะที่ Linux style line ending จะมี LF (\n) เท่านั้น น่าแปลกใจมากว่า เราเคยรัน shell script นี้ใน Windows 7 ใช้งานได้ แต่พอเป็น Windows 10 build 1709 มันรันไม่ได้   ปัญหา เมื่อเปิด … Read more

เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 13 Docker Machine

Docker Machine คือ tool ที่ใช้สำหรับจัดเตรียม (Provision) docker เป็น virtual hosts บน Mac หรือ Windows รวมถึง ติดตั้งเพิ่ม docker บน Native Linux Host ที่มีอยู่แล้วในเครือข่ายของคุณ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถจัดเตรียม docker ไปบน cloud providers เช่น Azure, AWS, or Digital Ocean เป็นต้น Docker Machine จัดการ remote docker host เหล่านี้ด้วยการใช้คำสั่ง docker-machine การติดตั้ง Docker Machine ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้บนระบบปฏิบัติการอะไร ถ้าเป็น Windows ก็ให้ติดตั้ง Docker for Windows ซึ่งจะได้ Docker Engine … Read more