การใช้งาน touchpad ใน windows 10

การใช้งาน touchpad ใน windows 10 มีดังนี้

  1. ใช้ 1 นิ้วกดที่ touchpad  การทำงานจะเหมือนกด mouse ด้านซ้าย

ถ้ากด 1 ครั้ง จะเป็นการเลือกไฟล์หรือกดปุ่มคำสั่งที่ cursor ชี้อยู่เวลานั้น

ถ้ากด 2 ครั้ง จะเป็นการเปิดไฟล์หรือเปิดโปรแกรม

2. ใช้ 1 นิ้วกดที่ touchpad  2 ครั้งค้างไว้แล้วลาก  การทำงานจะเหมือนกด mouse ด้านซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อน mouse

เป็นการเลื่อนไฟล์ที่เลือกไปตำแหน่งอื่น หรือ เป็นการเลือกไฟล์แบบคลุม หรือใช้เลื่อน scroll bar

3. ใช้ 2 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้ง การทำงานจะเหมือนกด mouse ด้านขวา

เป็นการแสดงคำสั่งอื่นๆ

4. ใช้ 2 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วกางออกหรือหุบเข้า

เป็นการทำ Zoom in , Zoom out

5. ใช้ 2 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วเลื่อนขึ้นลง

เป็นการเลื่อนหน้าจอขึ้นลง

6. ใช้ 3 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้ง

เป็นการเปิดปุ่ม search

7. ใช้ 3 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วลากขึ้น

เป็นการเปิด task view

8. ใช้ 3 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วลากลง

เป็นการแสดงหน้า desktop

9. ใช้ 3 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา

เป็นการสลับโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่

10. ใช้ 4 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้ง

เป็นการเปิด Action Center

11. ใช้ 4 นิ้วกดที่ touchpad  1 ครั้งค้างแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวา

เป็นการเลือกหน้า Desktop ที่เปิดอยู่

ถ้าต้องการปิดการใช้งาน touchpad ขณะเสียบ mouse ให้ทำดังนี้

  1. เปิด windows setting แล้วเลือก Devices

2. เลือก Touchpad แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “Leave touchpad on when a mouse is connected” ออก