ติดตั้ง CMSimple version 5.3 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็น CMS Web Server อย่างง่าย ไม่มี database ติดตั้งลงใน OS ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ที่ได้ติดตั้ง apache2 web server (เปิด port 80) พร้อม php ไว้แล้วด้วยคำสั่ง sudo apt install apache2 php php-xml

ขั้นตอน

 1. ไปที่เครื่อง Ubuntu Desktop ของเรา เข้าเว็บเบราว์เซอร์ OpenNebula Sunstone และเปิด VM ที่เป็น Ubuntu Server (สมมติว่า VM มี IP 172.16.100.3)
 2. เปิดเพจของ CMSimple
 3. ดาวน์โหลด CMSimple_5-3.zip
 4. ใช้คำสั่ง scp คัดลอกไฟล์ไปไว้ใน VM
  scp CMSimple_5-3.zip  papa@172.16.100.3
  เสร็จแล้ว ssh เข้าไปใน VM
  ssh  papa@172.16.100.3
 5. แตกไฟล์ CMSimple_5-3.zip
 6. หากยังไม่ได้ติดตั้ง apache2 และ php ให้ใช้คำสั่ง sudo apt install apache2 php และคำสั่ง sudo apt  install  php-xml
 7. นำไปไว้ใน /var/www/html/cms/
  sudo  mv  CMSimple_5-3  /var/www/html/cms
  sudo  chown  -R  www-data:www-data  /var/www/html/cms
 8. ทำ restart apache2
  sudo su –
  service apache2 restart
 9. ไปที่หน้าเว็บ http://VM_IP/cms/
 10. ศึกษาวิธีตั้ง Password ครั้งแรกได้จากไฟล์ readme.php
 11. ทำขั้นตอน setup Password ของ CMSimple
  sudo su –
  cd /var/www/html/cms/
  cp  ./setup/setupControl.php  .
  chmod 666 setupControl.php
 12. ไปที่หน้า login ของเว็บ http://VM_IP/cms/ และใส่ Password 
 13. ไปเปลี่ยน Password ที่เมนู Settings > CMS
 14. ตั้ง Password และคลิก Save
 15. ลอง logout แล้ว login ใหม่
 16. ใส่ Password ที่ตั้งใหม่
 17. ตอนนี้ก็จัดการ Pages ต่าง ๆ ที่ให้มาเป็นตัวอย่าง ศึกษาวิธีทำเพจได้เอง 
 18. เมื่อ logout ทุกครั้ง จะมีแจ้งว่า ได้บันทึกเพจไว้ 2 ไฟล์ พร้อมวันที่บันทึกเป็นสำเนา

จบ คิดว่า มันง่ายดีในการนำมาใช้ทดสอบ และ ใช้งานได้จริงสำหรับเว็บเพจง่าย ๆ