การเชื่อมต่อ AwesomeTable กับ Google Site

ต่อเนื่องจาก Blog : การใช้งานโปรแกรม AwesomeTable แบบง่าย
เมื่อสร้าง AwesomeTable เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาใช้งานบน Google Site ได้ ลองมาดูวิธีการทำกันนะคะ

  1. ต้องการนำ AwesomeTable ไปเชื่อมต่อกับ Google site โดยคลิกที่ “EMBED”

2. เลือกแท็บ Direct Link ให้คลิกปุ่ม “Copy”

3. เปิด Google Site ที่ผู้ใช้ต้องการนำ AwesomeTable ไปใช้งาน คลิก “Embed”

4. วาง Embed แล้วคลิกปุ่ม “Insert”

5. ข้อมูล AwesomeTable ที่ได้สร้างไว้ ก็จะมาอยู่ใน Google site ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานได้ เช่น FQAs โดยแบ่งเป็นระบบ ระบบย่อย ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ และหากต้องการเพิ่มข้อมูลต้องไปเพิ่มใน Google Sheet

หวังว่า Blog นี้ผู้ใช้จะได้รับความรู้ที่เป็นระบบที่ใช้งานแบบง่ายให้สามารถปรับใช้งานให้เข้ากับที่ต้องการได้ค่ะ