วิธีติดตั้ง HTTPS ด้วย Certificate ของ Let’s Encrypt แบบ wildcard สำหรับ Intranet ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จาก Internet

ความเดิมตอนที่แล้ว ต่อจาก วิธีติดตั้ง HTTPS ด้วย Certificate ของ Let’s Encrypt ซึ่ง เครื่องที่จะขอใช้ Certificate นั้น ต้องสามารถ “เข้าถึงได้” จาก Internet เพราะ จะต้องสร้าง File ไปวางในตำแหน่งที่ Let’s Encrypt CA สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเป็น ผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการ Domain Name นั้นจริง ปัญหาคือ ในองค์กร ถ้าจะให้มีเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถเข้าถึงได้ จาก Internet ต้องเปิด Firewall ขององค์กร ซึ่ง ซับซ้อน และ มีความเสี่ยง แล้ว ถ้ามีเครื่องภายใต้โดเมนเดียวกันอีกหลายเครื่อง ต้องทำทุกเครื่อง ซึ่งไม่สะดวกเลย ต้องเข้าใจก่อน Let’s encrypt มีวิธีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของ Domain Name หรือที่เรียกว่า “Challenge” หลายวิธี … Read more