Day: November 25, 2020

สร้าง Web API สำหรับส่ง iOS Push Notification ด้วย dotAPNS

ความสามารถของแอปพลิเคชันในปัจจุบันที่จะขาดไม่ได้เลย อย่าง Push Notification นั้น สำหรับนักพัฒนาชาว .Net แน่นอนครับว่ามี Library มากมายให้เลือกใช้ ในบทความนี้ผมจะเล่าวิธีการหนึ่ง ที่ได้เลือกใช้เพื่อตอบโจทย์การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับหลายๆฐานข้อมูล การที่เราจะไป Deploy ตัวส่ง (Sender) ไว้ทุกๆ Server นั้นในด้าน Compatibility, Configuration, Maintain นั้นมีปัญหาแน่นอน เพราะข้อกำหนดของ Apple นั้นมีหลายอย่างพอสมควร ก่อนที่ตัวส่งของเรา จะได้รับอนุญาตุให้ส่งข้อความไปหาผู้ใช้ได้ ดังนั้นการติดตั้ง Sender ในแบบ Web API ไว้เพียงที่เดียว แล้วให้ทุก Client ที่ต้องการส่งมาเรียกใช้งาน จึงเป็นการลดปัญหาข้างต้นได้ สิ่งที่จะต้องมี 1.KeyID,…

วิธีการส่ง Line Notify เมื่อมีการเปิดคอมพิวเตอร์

เริ่มจากต้องทำการขอ Line Token ซึ่งดูได้จากบทความ การส่ง Line Notify ด้วย Command Line จากนั้นให้สร้าง bat file โดยเปิด notepad แล้วใส่คำสั่ง command line ดังนี้ curl -X POST -H “Authorization: Bearer Token” -F “message=XXX” https://notify-api.line.me/api/notify โดยที่ตัวอักษรสีแดงให้ทำการแทนที่ดังนี้Token แทนที่ด้วย Line Token ที่ขอไว้ตอนต้นXXX แทนที่ด้วย ข้อความที่ต้องการส่ง แล้วให้ save file ด้วยนามสกุล .bat…