[บันทึกกันลืม] วิธีติดตั้ง django-auth-ldap

การจะใช้ ldap backend บน django นั้น จะต้องติดตั้ง django-auth-ldap ซึ่งจะใช้คำสั่ง

pip install django-auth-ldap

แต่ว่า อาจจะเจอ Error ประมาณนี้

เหตุเพราะ ใน container ที่ใช้ อาจจะไม่มีเครื่องมือในการ build

วิธีแก้ไขคือ (ใน docker python:3.8) ให้ติดตั้ง package

apt-get install -y python-dev libldap2-dev libsasl2-dev libssl-dev python-ldap build-essential

แล้วจึงค่อยติดตั้งผ่าน pip

pip install django-auth-ldap

ก็จะเรียบร้อยครับ