Infographic เล่าเรื่องด้วยภาพ

ปัจจุบันเราทุกคนจะต้องมีการรับ/ส่งข้อมูลอะไรระหว่างกันอยู่เสมอ และสิ่งนึงที่เรามักจะคิดตรงกันคือเราจะสื่อสารกันอย่างไรให้อีกฝ่ายเข้าใจได้รวดเร็ว และง่ายที่สุด

“อินโฟกราฟิก” เป็นอีก 1 คำตอบ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

 

อินโฟกราฟิกคืออะไร ?

คือการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารกับผู้คนด้วยสิ่งที่จับต้องได้ การที่จะอ่านบทความที่มีความยาวหลายๆหน้า กราฟ

หรือข้อมูลมหาศาลคงต้องใช้เวลานาน ที่สำคัญบางคนอาจจะไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้นเลยก็เป็นได้ เพราะการตีความของคนที่อ่านแต่ละคนไม่เหมือนกัน

 

ทักษะที่จำเป็นในการทำ อินโฟกราฟิก

ทักษะพื้นฐาน 3 อย่างคือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเรียบเรียบ และทักษะดีไซน์

 

หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก แบ่งเป็น 2 ส่วน

 1. ด้านข้อมูล

ข้อมูลที่จะนำเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราว เปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง

 1. ด้านการออกแบบ

การออกแบบต้องมีรูปแบบ แบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การทำงานและความสวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และใช้ได้จริง

 

การทำอินโฟกราฟิกโดยใช้ Web Tool

Web Tool คือ เว็บที่ให้บริการทำอินโฟกราฟิกออนไลน์ เช่น piktochart หรือ easel.ly เราสามารถเลือก Template แล้วปรับแต่งได้ตามใจชอบ

โดยจะขอยกตัวอย่างการทำอินโฟกราฟิกโดยการใช้ piktochart

 

วิธีการสมัครใช้งาน

 

 • กรอกข้อมูล หรือเลือก Sign In ผ่าน Gmail/Facebook เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 • เริ่มต้นสร้าง โดยคลิกเลือก “Start Creating” จากนั้นเข้าสู่หน้าสร้างงานผ่าน piktochart

 • เลือก Template รูปแบบที่ต้องการ เช่น infographic presentation หรือ printable โดยในแต่ละรูปแบบจะมี Free template ให้เลือกใช้งาน
  ตัวอย่าง Free Template Infographic

 • Tool ต่างๆ ของหน้าเว็บที่มีให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้งาน
Menu Graphics

 • Shapes & Line ใช้วาดรูปหรือเส้น
 • Icon มีไอคอนให้เลือกใช้
 • Photo มีรูปภาพให้เลือกใช้
 • Photo Frame มีกรอบรูปให้เลือกใช้
Uploads

 • โปรแกรมมีรูปให้เลือกใช้
 • หรือสามารถอัพโหลดรูปจากภายนอกเข้ามาใช้งานได้
Background

 • มีรูปพื้นหลังให้เลือกใช้งานในการตกแต่ง
 • สามารถปรับความเข้มได้ที่ Opacity
Text

 • สามารถเลือกรูปแบบตัวอักษร
 • สามารถเลือกปรับแต่ง Style กรอบรูปหรืออื่นๆ ได้ตามด้านล่าง
Tools

 • สามารถเลือกรูปแบบ Charts ทำกราฟได้
 • เลือก Maps ทำแผนที่ได้
 • หรือสามารถแทรก link videos ได้
 • Saved          บันทึก
 • Preview       ดูผลลัพธ์
 • Download    แปลงไฟล์เป็น JPEG หรือ PNG
 • Share          เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

 

แหล่งความรู้อ้างอิง