Xamarin.iOS : ติดตั้งซอฟแวร์ และสร้างโปรเจ็ค

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นั้นมีหลายช่องทางในปัจจุบัน โดยไม่นานมานี้ ทางไมโครซอฟ ได้เข้าซื้อ Xamarin ซึ่งเป็นซอฟแวร์ สร้างแอปพลิเคชันสำหรับ Android, iOS, Windows Phone โดยใช้ภาษา C# โดยมีแนวคิดแชร์โค้ดในส่วน Logic ระหว่างแพลตฟอร์มได้ (แต่ส่วน User Interface และ Controller ต้องเขียนแยกกัน) ซึ่งเดิมทีซอฟแวร์ตัวนี้มีค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้งานพอสมควร แต่ปัจจุบัน สามารถใช้ร่วมกับ Visual Studio ได้ตั้งแต่รุ่น Community ซึ่งฟรี ทำให้มีความน่าสนใจในการนำมาใช้งานสำหรับ ทีมพัฒนาระบบ ที่ใช้ Visual Studio ร่วมกับ ภาษา C# อยู่แล้วเป็นอย่างมาก สิ่งที่ต้องมี สำหรับการใช้ Xamarin พัฒนา iOS แอปพลิเคชัน 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง macOS ได้ เช่น MacBook , MAC Pro, … Read more

การใช้ jQuery ร่วมกับ library อื่นๆ ด้วยโหมด no-conflict

ในบางครั้งท่านผู้อ่านอาจจะมีปัญหา ในการนำ jQuery ไปใช้กับ ร่วมสคริปต์อื่นๆ หรือแม้กระทั่งพวก css framework ที่บางตัวจะมีการฝัง script ไว้ข้างในด้วย  ซึ่งอาจทำให้ script ของท่านทำงานผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็น  วันนี้จะขอแนะนำเทคนิคในการแก้ปัญหาดังกล่าว นั่นก็คือ การปรับ jQuery ไปใช้งานในโหมด no-conflict นั่นเองค่ะ   สิ่งที่พึงระวังสำหรับมือใหม่ก็คือ ตัว jquery เองนั้นจะใช้ตัวแปร $  อ้างถึงฟังก์ชั่น jQuery  ดังนั้น ถ้ามีสคริปต์ตัวอื่นที่ใช้ตัวแปร $ นี้เหมือนกันล่ะก็  เกิดปัญหาขึ้นแน่นอนค่ะ วิธีแก้ปัญหา  วิธีที่ 1 คือให้สร้างตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอีกตัวเพื่อใช้แทนเครื่องหมาย $ ตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย <script src=”other_library.js”></script> <script src=”jquery.js”></script> <script> //ในที่นี้เราประกาศตัวแปร $j แทนตัว $ var $j = jQuery.noConflict(); $j(document).ready(function(){ $j(“div”).hide(); … Read more