Tag: Graphic

งานกราฟฟิกฟรี ถูกลิขสิทธิ์มีอยู่จริง

ปัจจุบันงานกราฟฟิกได้เข้ามามีบทบาทมากมายในด้านการโฆษณา การขาย การออกแบบและดีไซน์ผลงานต่างๆ รวมถึงการนำมาใช้พัฒนาระบบ หรือ แอพพลิเคชันต่างๆมากมายโดยมาจากการใช้ชุดอักขระ (Font) หรือรูปภาพ Vector ต่างๆมาเป็นส่วนประกอบ เราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นงานลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น การที่จะนำมาใช้งานได้ต้องมีการซื้อ License การใช้งานหรือการขออนุญาตจากเจ้าของผลงานก่อน จะทำยังไงหละถ้าเราอยากใช้งานแบบถูกลิขสิทธิ์แถมไม่ต้องจ่ายเงินสักบาท เว็ปไซต์ Creative Market https://creativemarket.com/ เป็นอีกหนึ่งเว็ปไซต์ที่รวบรวมงานศิลปะ, งานกราฟฟิก Vector, Font, Template สำหรับงานออกแบบ, Template สำหรับการสร้างเว็ปไซต์, รูปถ่าย หรือจะเป็น Brush หัวพู่กันในโปรแกรมต่างๆ มารวมไว้เป็น Market ของนักออกแบบหลายๆคนรวมอยู่ในเว็ปไซต์ เราสามารถเข้าไปกดซื้อ แล้วนำมาใช้งานได้เลย สะดวกรวดเร็ว เชื่อถือได้ แต่ แต่…

Infographic เล่าเรื่องด้วยภาพ

ปัจจุบันเราทุกคนจะต้องมีการรับ/ส่งข้อมูลอะไรระหว่างกันอยู่เสมอ และสิ่งนึงที่เรามักจะคิดตรงกันคือเราจะสื่อสารกันอย่างไรให้อีกฝ่ายเข้าใจได้รวดเร็ว และง่ายที่สุด “อินโฟกราฟิก” เป็นอีก 1 คำตอบ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้   อินโฟกราฟิกคืออะไร ? คือการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารกับผู้คนด้วยสิ่งที่จับต้องได้ การที่จะอ่านบทความที่มีความยาวหลายๆหน้า กราฟ หรือข้อมูลมหาศาลคงต้องใช้เวลานาน ที่สำคัญบางคนอาจจะไม่สนใจข้อมูลเหล่านั้นเลยก็เป็นได้ เพราะการตีความของคนที่อ่านแต่ละคนไม่เหมือนกัน   ทักษะที่จำเป็นในการทำ อินโฟกราฟิก ทักษะพื้นฐาน 3 อย่างคือ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเรียบเรียบ และทักษะดีไซน์   หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก แบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านข้อมูล ข้อมูลที่จะนำเสนอ ต้องมีความหมาย มีความน่าสนใจ เรื่องราว เปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง ด้านการออกแบบ…