แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC

1) เข้าเว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/
2) คลิก หัวข้อออกใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (USER CERTIFICATE AUTHORITY)

3) ดาวน์โหลด Certificate (จะได้ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12)

4) กรอก Username และ Password (PSU Passport) และคลิก Sign in

5) กรอก PINCODE และคลิก Authorize Application/อนุญาตให้เข้าถึง

หมายเหตุ: ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 คือใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital ID หรือ Digital Certificate)

6) ดาวน์โหลด CA Certificate สำหรับใช้ตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล(TUCTrustedCert.fdf)

หมายเหตุ: TUCTrustedCert เป็น Self Sign ที่ถูกรับรองโดยสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Consortium Root CA (TUC))

วิธีการติดตั้ง TUCTrustedCert

1) Double Click ไฟล์ TUCTrustedCert

2) คลิก Add Contacts to List of Trusted Identities…

3) คลิก Check ที่ Use this certificate as a trusted root

4) คลิก Check ที่ Certified documents

5) คลิก Check ที่ Dynamic content

6) คลิก Check ที่ Embedded high privilege JavaScript

7) คลิก Check ที่ Privileged system operations (networking, printing, file access, etc.)

8) คลิก OK

9) คลิก OK (กรณีที่ติดตั้ง TUCTrustedCert ครั้งแรก)

หมายเหตุ: กรณีที่มีการติดตั้ง TUCTrustedCert แล้ว

วิธีการติดตั้ง Digital ID หรือ Digital Certificate

ตัวอย่างไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12

1) คลิก Mouse ขวา เลือก Install PFX

2) Store Location: คลิก Current User และคลิก Next

3) File name: คลิก Browse… ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 และคลิก Next

4) กรอก Password (PINCODE)

5) คลิก Check Include all extended properties

6) คลิก Next

7) คลิก Automatically select the certificate store based on the type of certificate

8) คลิก Next

9) คลิก Finish

10) คลิก OK

วิธีการลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature)

1) เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการลงลายเซ็นดิจิทัล โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC

2) คลิก Tab เครื่องมือ Tools และคลิก Certificates

3) คลิก Digitally Sign

4) คลิก Check ที่ Do not show this message again

5) คลิก OK

6) ใช้ Mouse ลากบริเวณที่จะลงลายเซ็นดิจิทัล

7) คลิก Configure Digital ID

8) คลิก Digital ID

9) คลิก Continue

10) คลิก Create

11) คลิก Draw

12) วาดภาพลายเซ็น จากนั้นคลิก Apply

13) คลิก Save

14) คลิก Sign

15) ตั้งชื่อไฟล์ และคลิก Save

16) ผลลัพธ์จากการลงลายเซ็นดิจิทัล

2 thoughts on “แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC”

  1. ยอดเยี่ยมเลยครับ
    แล้ว Acrobat Reader ตัวฟรีใช้ได้ไหมครับ ?

    • Adobe Acrobat DC เป็นเวอร์ชันฟรี ครับพี่

Comments are closed.