แนะนำวิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นสำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC

แนะนำ 2 วิธีการ คือ 1) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 2) วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft PowerPoint หมายเหตุ: รูปภาพลายเซ็นต้องเป็นนามสกุล .pdf สำหรับใช้บน Adobe Acrobat DC วิธีการสร้างรูปภาพลายเซ็นเป็นนามสกุล .pdf โดยใช้ Microsoft Word 1) เตรียมรูปภาพลายเซ็น (นามสกุล .png, .jpg หรือ .jpeg) แนะนำภาพพื้นหลังสีขาว 2) เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2.1) คลิก Layout 2.2) Page Setup (คลิกเครื่องหมายลูกศร) 2.3) ตั้งค่า Margins 2.4) Top: 0″, Bottom: 0″, … Read more

แนะนำวิธีการสร้าง Digital Signature บน Adobe Acrobat DC

1) เข้าเว็บไซต์ https://passport.psu.ac.th/2) คลิก หัวข้อออกใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (USER CERTIFICATE AUTHORITY) 3) ดาวน์โหลด Certificate (จะได้ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12) 4) กรอก Username และ Password (PSU Passport) และคลิก Sign in 5) กรอก PINCODE และคลิก Authorize Application/อนุญาตให้เข้าถึง หมายเหตุ: ไฟล์ jakkrit.ch@psu.ac.th.p12 คือใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล (Digital ID หรือ Digital Certificate) 6) ดาวน์โหลด CA Certificate สำหรับใช้ตรวจสอบใบรับรองดิจิทัลส่วนบุคคล(TUCTrustedCert.fdf) หมายเหตุ: TUCTrustedCert เป็น Self Sign ที่ถูกรับรองโดยสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (Thailand University Consortium Root CA (TUC)) … Read more