การแสดงเส้นทางระหว่างพิกัดจุดบนแผนที่ Google Map APIs ด้วย DirectionsService ในเบื้องต้น

          หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนเคยได้มีโอกาสศึกษาบทความเกี่ยวกับความสามารถของ Google Map APIs มาบ้างแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับแผนที่นับเป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ และที่ตั้ง เพราะถือเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้มีความตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น โดยความสามารถของแผนที่ที่ใน Google Map APIs มีมาให้ใช้กันได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พัฒนาแต่ละคน อาทิ การกำหนดพิกัดจุด การแสดงเส้นทาง การค้นหาละติจูด-ลองจิจูดจากการคลิกบนแผนที่ หรือจนกระทั่งการดึงพิกัดมาจากฐานข้อมูลเพื่อมาแสดงผล เป็นต้น โดยในความเป็นจริงแล้ว ลูกเล่นเกี่ยวกับการทำงานกับแผนที่ยังมีอีกมากมาย แต่ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอพูดถึงในส่วนของการแสดงเส้นทางระหว่างจุดสองจุดในแบบเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจก่อนนำไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

การแสดงเส้นทางโดยเบื้องต้นเมื่อทราบจุดพิกัดละติจูด-ลองจิจูดบนแผนที่

 1. อ้างอิงไฟล์ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับ Google Map APIs
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=places&language=en" async defer></script>
  
 2. ส่วนของ Javascript ที่ใช้ในการแสดงเส้นทางระหว่างพิกัด 2 จุดบนแผนที่
  <script type="text/javascript">
  /////////การกำหนดค่าละติจูด-ลองจิจูดระหว่าง 2 ตำแหน่ง ในที่นี้คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสวนสาธารณะหาดใหญ่
  var markers = [
   {
   "title": 'มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์',
   "lat": '7.006941', 
   "lng": '100.498412',
   "description": '<b>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:</b> (อังกฤษ: Prince of Songkla University; อักษรย่อ: ม.อ.) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์'
   }
   ,
   {
   "title": 'สวนสาธารณะหาดใหญ่',
   "lat": '7.042899', 
   "lng": '100.507664',
   "description": '<b>สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่:</b> เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองแห่งนี้ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เต็มไปด้วยด้วยแมกไม้เขียวขจี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำนานาชนิดมากมาย สมบูรณ์ด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสกับความร่มรื่นของพรรณไม้นานาชนิด'
   }
   
   ];
  ///////เป็นการกำหนดค่าต่างๆตอนที่ฟอร์มมีการโหลด
  
  window.onload = function () {
  
  //////กำหนดค่ากึ่งกลางการแสดงผลแผนที่ ระยะใกล้ และชนิดการแสดงผลของแผนที่
   var mapOptions = {
   center: new google.maps.LatLng(markers[0].lat, markers[0].lng),
   zoom: 10,
   mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
   };
  
  //////ประกาศ Element ที่จะใช้ในการแสดงผล
   var map = new google.maps.Map(document.getElementById("dvMap"), mapOptions);
   var infoWindow = new google.maps.InfoWindow();
  
   var lat_lng = new Array(); ///สร้างตัวแปรอาร์เรย์เพื่อเก็บค่าละติจูด-ลองจิจูด
   var latlngbounds = new google.maps.LatLngBounds();
  
  /// วนพื่อเก็บค่าละติจูด-ลองจิจูดในตัวแปรอาร์เรย์ และเก็บค่าในการพิกัดจุดของแต่ละจุดที่มี
   for (i = 0; i < markers.length; i++) {
   var data = markers[i]
   var myLatlng = new google.maps.LatLng(data.lat, data.lng);
   lat_lng.push(myLatlng);
  
  
   var marker = new google.maps.Marker({
   position: myLatlng,
   map: map,
   title: data.title
   });
  
   latlngbounds.extend(marker.position);
  
  //////กำหนดเมื่อมีอีเวนต์คลิก ให้แสดงผลรายละเอียดที่กำหนดไว้ในตัวแปรของ marker ที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง
   (function (marker, data) {
   google.maps.event.addListener(marker, "click", function (e) {
   infoWindow.setContent(data.description);
   infoWindow.open(map, marker);
   });
   })(marker, data);
   }
   map.setCenter(latlngbounds.getCenter());
   map.fitBounds(latlngbounds);
   
   //***********ส่วนของการแสดงเส้นทาง****************//
   
   //ประกาศ Path Array
   var path = new google.maps.MVCArray();
   
   //ประกาศการใช้งาน Direction Service
   var service = new google.maps.DirectionsService();
   
   //กำหนดสีของเส้นทางที่ต้องการ
   var poly = new google.maps.Polyline({ map: map, strokeColor: '#4986E7' });
   
   //วนลูปเพื่อวาดเส้นทางระหว่างจุดที่มีในแผนที่
   for (var i = 0; i < lat_lng.length; i++) {
   if ((i + 1) < lat_lng.length) {
   var src = lat_lng[i];
   var des = lat_lng[i + 1];
   path.push(src);
   poly.setPath(path);
   service.route({
   origin: src,
   destination: des,
   travelMode: google.maps.DirectionsTravelMode.DRIVING
  /////กำหนด Mode ในการแสดงผลเส้นทาง(จะกล่าวเพิ่มเติมในภายหลัง)
   }, function (result, status) {
   if (status == google.maps.DirectionsStatus.OK) {
   for (var i = 0, len = result.routes[0].overview_path.length; i < len; i++) 
  {
   path.push(result.routes[0].overview_path[i]);
   }
   }
   });
   }
   }
  
  </script>
 3. ส่วนของ body ในการแสดงผล
  <body>
   <form id="form1" runat="server">
  <div id="dvMap" style="width: 500px; height: 500px">
  </div>
   </form>
  </body>
 4. ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนสีเส้นทางในการแสดงผล สามารถทำได้โดยการกำหนดสี จากโค้ดดังตัวอย่าง คือ
  var poly = new google.maps.Polyline({ map: map, strokeColor: ‘#4986E7‘ }); ซึ่งสามารถเปลี่ยน strokeColor ในส่วนของตัวอักษรสีน้ำเงินให้เป็นสีที่ท่านต้องการได้

          เอาล่ะค่ะ เราก็ได้เห็นวิธีการและตัวอย่างการแสดงเส้นทางระหว่างจุดพิกัดบนแผนที่กันไปพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะ หวังว่าผู้อ่านแต่ละท่านจะสามารถนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่บทความหน้าเกี่ยวกับเรื่อง “การปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลเส้นทางระหว่างพิกัดจุดบนแผนที่ Google Map APIs ด้วย DirectionsTravelMode” นะคะ ขอบคุณค่ะ ^^

หมายเหตุ: หากผู้ใดสนใจบทความอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยแผนที่ Google Map APIs ที่ผู้เขียนเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ สามารถติดตามได้จากลิงค์ต่อไปนี้ค่ะ
1) ทำอย่างไรให้สามารถกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่ Google map แบบจุดเดียวและหลายจุดจากฐานข้อมูลได้ด้วย ASP.NET C#
2) ทำอย่างไรให้สามารถกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่ Google map แบบจุดเดียวและหลายจุดจากฐานข้อมูลได้ด้วย ASP.NET C# (ภาคต่อ)
3) การดึงค่าละติจูดและลองจิจูดของสถานที่ด้วย Places search box บน Google Maps
4) การค้นหาสถานที่ด้วย Places search box และแสดงผลภาพจากข้อมูล Street View บน Google Maps


แหล่งข้อมูลอ้างอิง :