Day: July 13, 2017

รู้จักฟังก์ชัน Excel ตอนที่ 2 เรื่อง ตระกูลท่าน Count (COUNTIF, COUNTIFS)

พบกันอีกครั้งนะคะ กับ Excel ตอน ตระกูลท่าน Count ตอนที่ 2 ค่ะ สำหรับตอนที่ 2 นี้จะเป็นการแนะนำการใช้ Function COUNTIF และ COUNTIFS มาเริ่มกันเลยค่ะ COUNTIF เป็น Function ที่ใช้สำหรับนับข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการ 1 เงื่อนไข เช่น ต้องการนับจำนวนคนที่ได้เกรด A : เงื่อนไขคือ “คนที่ได้เกรด A” ต้องการนับจำนวนคนที่ได้คะแนนมากกว่า 75 : เงื่อนไขคือ “คะแนนมากกว่า 75” รูปแบบ Function คือ COUNTIF(range,…

รู้หรือไม่ : บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับ บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผื่อท่านใดไม่ทราบ (เป็นการสรุปจาก “คู่มือการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน”  http://telecom.cc.psu.ac.th/telephone/fn.pdf ) — ที่สรุปไว้นี่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และเป็นเฉพาะที่ใช้บ่อยทำนั้น — ติดต่อ Operator : กด 9 โทรซ้ำเบอร์ที่เพิ่มโทรไป : กด *70 รับสายแทนอีกเครื่องนึงที่ดัง : กด *72 ตามด้วยหมายเลขที่ดัง ฝากสายให้อีกเบอร์รับ ทันที : กด *60 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน ฝากสายให้อีกเบอร์รับ กรณีสายไม่ว่าง : กด *61 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน ฝากสายให้อีกเบอร์รับ กรณีไม่มีคนรับสาย :…

รู้จักฟังก์ชัน Excel ตอนที่ 1 เรื่อง ตระกูลท่าน Count

หลาย ๆ ท่านคงใช้ Excel อยู่ในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อย อาจจะชินตากับ Function Count กันอยู่บ่อย ๆ แต่ Function นี้ ไม่ได้มาเดี่ยว ๆ นะคะ ยังมีญาติ ๆ ในตระกูลอีกเพียบเลย มาดูกันค่ะว่า มีอะไรบ้าง และแต่ละ Function นั้นทำงานกันอย่างไรค่ะ COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF COUNTIFS Function ตระกูล Count หลัก ๆ ที่ผู้เขียนใช้งานจะมี 5 Function ข้างต้นนะคะ สำหรับในตอนที่ 1…

Migration project.json to csproj format (C#)

ในช่วงการพัฒนาของ .NET Core tooling จนถึงปัจจุบัน มี design/component หลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่ compatible กับ version ก่อนหน้า หรือยกเลิกการใช้งาน หนึ่งในนั้นก็คือ project config file ที่เริ่มต้นใช้รูปแบบ json ซึ่งอยู่ใน file ที่ชื่อ project.json แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้ MSBuild/csproj format การ migration project.json ไปสู่ .csproj format ทำได้ด้วยกันสองวิธีคือ Visual Studio 2017 dotnet migrate command-line…

ASP.NET API Security

ปัจจุบันการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ API นั้นแพร่หลายมาก เนื่องจากจะทำให้โปรแกรมยืดหยุ่น สามารถพัฒนา Interface ไปในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง Desktop, Mobile โดยเฉพาะการเรียก API ผ่าน http นั้น ถือว่าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกับเกือบจะทุก platform ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยให้กับ API เหล่านี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง บทความนี้จะพูดถึง 2 เรื่องหลักๆ ได้แก่ การ Authentication และการ Authorization ดังนี้ครับ   Authentication เปรียบเสมือนกับการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ร้องขอ (request) ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะของ username/password หรือเป็น API Key จากใน…

การพัฒนา Unit Testing โดย MSTest test library (.NET Core)

บทความนี้นำเสนอขั้นตอนการพัฒนา Unit Test อย่างง่ายโดยแสดงให่้เห็นการพัฒนาทีละขั้นตอน สำหรับระบบที่พัฒนาบน .NET Core โดยใช้ MSTest เพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาแบบ test-driven development (TDD) ซึ่งในขั้นแรก เริ่มต้นด้วยการสร้าง source project ชื่อ “CalcTool” ใช้สำหรับการทดสอบ อยู่ภายใต้ folder “TestSample” ซึ่งขั้นตอนการสร้าง project สามารถดูได้จาก บทความ การพัฒนา Unit Testing โดย xUnit test library (.NET Core) ซึ่งจะได้ class “Calc” ซึ่งประกอบไปด้วย method…