Day: July 14, 2017

ติดตั้ง Microsoft Office 2010 บน Linux Mint 18.2

     สวัสดีวันค่ะ… บล็อคนี้เราก็ยังคงอยู่กับ Linux Mint “Sonya” ที่มาพร้อมกับ Applicationพื้นฐานติดตั้งมาด้วย สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Linux ก็จะมีคำถามว่าแล้วโปรแกรมนี้ที่เคยใช้ในฝั่ง Windows มันมีให้ใช้ใน Linux มั้ย อย่างเช่น Microsoft Office อันนี้ Linux ก็มี LibreOffice ให้ใช้แทน และ LibreOffice Writer สามารถ Save เป็น นามสกุล .doc, .docx มาเปิดบน Windows ได้ แต่ Fonts อาจจะเพี้ยนๆหน่อยตอนเอามาเปิดบน Windows ก็มีทางเลือกให้เราติดตั้ง Fonts…

การเติมข้อมูล PDF Fill Form ผ่านโปรแกรมด้วย iTextSharp

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผมได้เข้าร่วมในโครงการที่ต้องพัฒนาโปรแกรมที่มีการกรอกข้อมูลลงฟอร์ม และต้องการให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆเป็น PDF จึงได้มีโอกาสศึกษาการใช้ PDF Fill Form และ iText Sharp Library เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ผมจึงคิดว่าน่าจะเอาสิ่งที่ได้ศึกษามาเล่าสู่กันฟัง เผื่อมีท่านใดสนใจจะนำไปใช้ครับ เริ่มต้นทำสร้าง PDF Fill Form โดยทั่วไปเราจะใช้งาน Pdf File เพื่ออ่านกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆแล้ว PDF นั้นสามารถจะสร้าง form สำหรับใช้กรอกข้อมูลลงบนตัวเอกสารได้ด้วยครับ โดยมีวิธีการดังนี้ 1.นำเอกสารแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นไฟล์ word มาทำการสั่ง export  เป็นไฟล์ PDF หรือถ้ามีไฟล์ PDF ที่เป็นแบบฟอร์มอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลย โดยทำตามภาพนะครับ 2.นำไฟล์…

การเรียกดูรายการ object ในฐานข้อมูล Oracle

คำสั่งที่ใช้ในการเรียกดู รายการ object ในฐานข้อมูล Oracle การเรียกดูรายการ object ทั้งหมดในฐานข้อมูล Oracle (เช่น table, view ฯลฯ)  สามารถเรียกดูได้จาก view ที่ชื่อว่า ALL_OBJECTS  ตัวอย่างคำสั่งคือที่ใช้เรียกดูคือ   SELECT * FROM ALL_OBJECTS;   โดยคำสั่งนี้จะแสดงรายการ object ทั้งหมดที่มี   แต่ในการใช้งานส่วนใหญ่ อาจจะต้องการเจาะจงดูแค่บางเงื่อนไข เช่น ต้องการดูรายการ table ทั้งหมด โดยเจาะจงแค่ schema ใด schema  หนึ่งเท่านั้น  ซึ่งสามารถใช้เงื่อนไขจากฟีลด์ต่อไปนี้ คือ OBJECT_TYPE…

Unlimited multi level menu in mvc

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาว่ากันเรื่องเมนูกันดีกว่านะคะ คำว่าเมนู ผู้เขียนคิดว่าทุกคนต้องรู้จักแน่นอน เพราะในการพัฒนาแต่ละระบบนั้นส่วนใหญ่จะมีส่วนของงานหลายๆส่วน ทำให้มีการออกแบบหน้าจอการใช้งานหลายหน้าจอเพื่อรองรับการทำงานของระบบนั้น เมื่อส่งมอบระบบ แน่นอน!! ค่ะ ความต้องการของลูกค้าไม่หยุดแค่นั้นแน่นอน เมื่อความต้องการเพิ่ม การทำงานของหน้าจอก็เพิ่ม เมนูก็ต้องเพิ่มตามมาเช่นกัน ทำให้ผู้พัฒนาต้องไปแก้โค้ดในส่วนของเมนูทุกครั้งที่มีการเพิ่มเมนู การจัดหมวดหมูของเมนู หรือต้องการปรับเปลี่ยน path ที่ไปเรียกหน้าจอนั้นๆ แค่คิดก็ดูยุ่งยากต่อการจัดการแล้ว วันนี้ผู้เขียนจึงนำวิธีการออกแบบและพัฒนาในส่วนของเมนูที่ผู้เขียนได้ใช้พัฒนาใน MVC มาเป็นตัวอย่างให้ดูกันนะคะ สำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้ใช้ MVC ก็สามารถนำไปปรับเปลี่ยนได้ค่ะ หลังจากพัฒนาแล้วระบบก็จะสามารถ เพิ่มเมนู หรือเปลี่ยน path ของเมนู หรือ จัดการกลุ่มของเมนู ได้โดยไม่ต้อง publish ระบบ ทุกครั้งที่มีการแก้ไข ทำให้ง่ายและไม่เสียเวลาในการจัดการเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะ ผู้เขียนขอแบ่งการพัฒนาเป็นสองส่วนนะคะ คือ 1.การพัฒนาในฐานข้อมูล…

Oracle: retrieve top n records for each group

วิธีการเขียน Query เพื่อดึงข้อมูลข้อมูลสูงสุดหรือต่ำสุด N ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มออกมาจากตาราง สมมติว่าเรามีข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ซึ่งประกอบด้วย 5 ฟิลด์ข้อมูลดังตัวอย่างข้างล่าง ข้อมูล: ตาราง TEST_NEW_STUDENT เป็นตัวอย่างข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่จำนวน 773 รายการ โจทย์: ต้องการดึงข้อมูลนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดแยกตามคณะจากข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่จำนวน 773 รายการนี้ เริ่มต้นด้วย query ดังนี้ SELECT a.*, ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY fac_id ORDER BY eng_score DESC) AS val_row_number FROM test_new_student a จุดสำคัญของ query…

Oracle: retrieve top n records from a query

Top-N queries เป็นวิธีการดึงข้อมูลสูงสุดหรือต่ำสุด N ลำดับแรกออกมาจากตาราง โดยวิธีการดึงข้อมูลแบบ Top-N นั้นมีได้หลายวิธี แต่ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการดึงข้อมูลแบบ Top-N records เพียง 3 วิธีการดังนี้ 1. Inline View and ROWNUM 2. WITH Clause and ROWNUM 3. ROW_NUMBER   สมมติว่าเรามีข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่ซึ่งประกอบด้วย 5 ฟิลด์ข้อมูลดังตัวอย่างข้างล่าง ข้อมูล: ตาราง TEST_NEW_STUDENT เป็นตัวอย่างข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่จำนวน 773 รายการ โจทย์: ต้องการดึงข้อมูลนักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุด 5 อันดันแรกจากข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหม่จำนวน…

เปลี่ยน ubuntu sources.list ก่อนสร้าง image ด้วย dockerfile

การใช้งาน docker นั้นเราสามารถใช้ image จาก docker hub หรือเราจะสร้าง image ของเราเอง ซึ่งมีหลายวิธีในการสร้าง image แบบของเราเอง (custom) วิธีหนึ่งคือการใช้ dockerfile อย่างคร่าว ๆ คือ mkdir ~/mydocker cd ~/mydocker touch dockerfile docker built -t test_app:20170713 . docker images ในไฟล์ชื่อ dockerfile นี้จะมีไวยกรณ์ประมาณนี้ # Image tag: test_app:20170713 <–…