วิธีเขียน web service ตรวจสอบไฟล์ใน url ที่ส่งมาว่ามีไฟล์หรือไม่

เนื่องจากผู้เขียนได้มีการทำงานที่ต้องตรวจสอบไฟล์ จึงอยากจะแชร์ประสบการณ์การเขียน web service โดยยกตัวอย่างการเขียนดังนี้

โดยจากตัวอย่างผู้เขียนได้ใช้ฟังก์ชัน client.DownloadData(url) โดยผลลัพธ์ที่ได้ มีดังนี้

  • ถ้าไม่มีไฟล์อยู่ก็จะตอบกลับมาเป็น “File not found.”
  • ถ้ามีไฟล์ระบบจะตอบกลับมาว่ามีจริง

ซึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ