เรียนรู้ด้วยตนเอง Linux System Administration I และ II

linux-tutorial

ขอแนะนำแหล่งความรู้สำหรับทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ Linux ซึ่งผมและอาจารย์ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม ได้รวบรวมเขียนไว้และจัดอบรมไปแล้ว 1 รุ่น ใน Workshop I สอนด้วย Ubuntu 12.04 และใน Workshop II Ubuntu 14.04 ออกมาพอทันให้ได้ใช้กันครับ

Workshop Linux System Administration I
(http://opensource.cc.psu.ac.th/WS-LSA1)
เนื้อหา
เป็นการให้ความรู้ในการทำหน้าที่ system administrator เพื่อดูแลระบบปฏิบัติการ Linux โดยจะใช้ Ubuntu ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกันมาก โดยจัดเนื้อหาเป็น 2 ตอน ในตอนแรกนี้จะเป็นความรู้จำเป็นที่จะเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นมืออาชีพที่สามารถดูแล server ด้วยตนเองต่อไปได้อย่างมั่นใจ โดยใช้เวลา 2 วัน

LSA-I

Workshop Linux System Administration II
(http://opensource.cc.psu.ac.th/WS-LSA2)
เนื้อหา
เป็นการให้ความรู้ในการทำหน้าที่ system administrator เพื่อดูแลระบบปฏิบัติการ Linux โดยจะใช้ Ubuntu ในตอนที่ 2 นี้จะเป็นความรู้ในการติดตั้ง server การดูแล server การป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัย server และ web application ที่ติดตั้งในเครื่อง โดยใช้เวลา 2 วัน

LSA-II

วิธีการเรียนใน workshop ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วย Ubuntu server ที่ติดตั้งใน Oracle VM Virtualbox ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจำลองเครื่องเสมือนจริง

สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เข้า workshop ลองเข้าไปอ่านกันได้นะครับ และเพื่อนๆที่เข้า workshop ก็ทบทวนได้เมื่อต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ Linux System Administration I และ II