การทดสอบประสิทธิภาพ Web Server ประเภท Static Page : Apache2 vs Lighttpd บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

เครื่องมือในการทดสอบ Web Server OS : Ubuntu 14.04 LTS Client OS : Windows 8.1 Software : Apache Jmeter 2.11 Environment : Web Server Ubuntu Server (Oracle VM VirtualBox) Intel Haswell 1.6GHz (2.30GHz) 4 core RAM 512G Client Windows 8.1 (Physical Notebook) Intel Haswell 1.6GHz (2.30GHz) Intel Haswell 4 core RAM 8G – รันอยู่บนเครื่องเดียวกัน – ใช้ค่า Default ไม่มีการ … Read more

การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบประสิทธิภาพ Server : Apache Jmeter บนเครื่อง Windows

โปรแกรม Jmeter เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ใช้สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการรองรับโหลดจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นผมยังจะไม่อธิบายรายละเอียดโปรแกรมมากนะครับ จะนำเสนอแค่วิธีติดตั้ง และการ Test ในส่วนที่เป็น Web Server แบบไม่มี Script อะไรพิเศษเป็นหลัก แล้ววันหลังค่อยมาเปล่าในส่วนอื่น ๆ เช่นการ Test Load Database, LDAP, FTP, WebService ฯลฯ ถ้ามีโอกาสครับ ความต้องการพื้นฐานสำหรับโปรแกรม Jmeter 1. Java 6 ขึ้นไป 2. OS ซึ่งรองรับทั้ง Unix, Windows วิธีการติดตั้งบน Windows  Test OS : Windows 8.1 1. ติดตั้ง JAVA สามารถทำการ Download และติดตั้งได้จาก http://www.java.com/en/download/index.jsp 2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Jmeter ได้จาก http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi 3. … Read more