การใช้ fail2ban สำหรับการตั้งรับ DNS Brute Force Query Attack

ต่อเนื่องจาก บทความนี้ หลังจากวิธีการใช้งาน blackhole เพื่อให้ bind9 ไม่ตอบกลับ query ที่ client ส่งมา แล้วพบว่าวิธีการนี้ จะมีปัญหากับการโจมตีแบบ DDoS ดังนั้น เราก็ต้องรับมือกับการโจมตีแบบนี้ด้วยเครื่องมืออื่นๆแทน เครื่องมืที่ผมใช้งานแล้วพบว่ามีประโยชน์มากตัวนึง สำหรับการป้องกันการโจมตีแบบอัตโนมัติก็คือ fail2ban ซึ่งบน Debian/Ubuntu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง $ sudo apt-get install fail2ban ซึ่งจะสร้าง configuration file ของ fail2ban ขึ้นมาอยู่ใน directory /etc/fail2ban configuration ของ fail2ban จะแบ่งเป็นส่วนของการตรวจจับ (โดยการใช้ regular expression) จาก log file ที่กำหนดไว้ (ซึ่งจะอยู่ใน directory /etc/fail2ban/filter.d)  และสามารถ กำหนด action (ซึ่งจะอยู่ใน directory /etc/fail2ban/action.d) … Read more

ตั้งรับและตอบโต้การโจมตี DNS Brute Force Query Attack

ต่อเนื่องจาก บทความนี้ หลังจากรู้แล้วว่า DNS Server ของเราถูกโจมตีล่ะนะ ทีนี้จะตอบโต้อย่างไรดี? ถ้าหากการโจมตีมันไม่ได้เป็น distribution คือตรวจสอบแล้วมาจาก host เพียงตัวเดียวหรือไม่กี่ตัว ก็สามารถตอบโต้แบบง่ายๆได้ โดยใช้ความสามารถของ bind9 เอง bind9 จะมี option ที่จะสามารถ block การ query จาก client ได้ โดยสามารถระบุเป็น ip เดี่ยวๆ หรือเป็น block ของ ip network โดยการเพิ่มเป็น blackhole ใน named.conf.options แบบนี้ครับ สมมติ options config เดิมของ bind9 คือ options {     directory “/var/cache/bind”;     forward only;     forwarders { … Read more

สร้าง log สำหรับ DNS Query เมื่อใช้ bind9 เป็น DNS Server

เนื่องจากปัญหาของ DNS Query Brute Force Attack ที่เกิดขึ้นกับ DNS Server บางตัวภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิธีการแรกที่ควรจะเอามาใช้ในการที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือ “identify your enemy”. ใครคือคนที่ส่งคำสั่ง query เข้ามา? query อะไร? และ query บ่อยขนาดใหน? หลังจากแยกแยะข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้ว เราค่อยตัดสินใจกันต่อว่าจะทำอย่างไรต่อไป สำหรับบทความนี้ จะพูดถึง Bind9 เท่านั้น Bind version ต่ำกว่า 9 ยังไม่ได้ทดสอบว่าใช้งานได้หรือเปล่า ส่วน version สูงกว่า 9, ถ้ามีก็น่าจะใช้งานได้ ส่วน DNS Server ตัวอื่นๆ ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจังก็เลยไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะจัดการอย่างไร แต่โดยหลักๆแล้วก็เหมือนกันครับ ก็คือ สร้าง log แล้วตรวจสอบจาก log สำหรับ bind9 ในส่วนของ option configuration … Read more

วิธีย้ายบล็อก wordpress ไปเครื่องใหม่ชื่อโดเมนเนมใหม่

บันทึกขั้นตอน (ตัวอย่าง) ในการย้ายบล็อก wordpress จากเครื่องเดิม sysadmin.in.psu.ac.th ไปยังเครื่องใหม่ โดเมนเนมใหม่ sysadmin.psu.ac.th เนื่องจากเครื่องเดิมจะมี resources ไม่เพียงพอ และต้องการเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมอันใหม่ที่หลายคนว่าดูเหมาะสมและชื่อสั้นกว่า งานนี้บอกได้เลยว่าเล่นเอาเหงื่อตกเลย เพราะคิดว่าย้ายแบบ Joomla! ก็น่าจะได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ครับ สุดท้ายสำเร็จกับการติดตั้ง Duplicator Plugin ไว้ที่เครื่องเดิมก่อน แล้วสร้าง backup ไว้นำมา restore ลงในเครื่องใหม่

เนื้อหาค่อนข้างยาวสักนิด ผมมีเจตนาอยากให้เห็นว่าการทำเว็บไซต์ขึ้นมาหนึ่งอัน เราต้องใช้ความรู้พอสมควร และที่ทำส่วนใหญ่ก็อ่านจากเว็บไซต์ของพี่วิภัทร นั่นคือ opensource.psu.ac.th นี่แหล่ะครับ

 1. เริ่มต้นจากกำหนดจำนวน resources ที่จำเป็นใช้ เพราะว่าจะไปขอใช้ Virtual Machine ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ขอไว้คือ RAM 2 GB, Hard disk 40 GB, OS Ubuntu 12.04.1, TCP Port 80,443
  แล้วกรอกในแบบฟอร์ม
 2. งานบริการเซิร์ฟเวอร์ก็สร้าง VM ให้ที่ทำการอัปเดต OS ให้แล้ว แจ้ง username ให้เข้าใช้งานผ่าน ssh
 3. เมื่อ ssh เข้าได้แล้ว เข้าทำงานในสิทธิ root ด้วยคำสั่ง
  sudo su –
 4. ทำการติดตั้ง Apps ที่จำเป็น ผมเลือก LAMP คือชุดรวมของ Linux, Apache, MySQL และ PHP ที่จำเป็นต้องใช้กับ wordpress ด้วยคำสั่ง
  tasksel
  เลือก LAMP
  จะมีคำถาม รหัสผ่านของ MySQL root ให้ตั้งที่จะจำได้
 5. ติดตั้งส่วนเพิ่มเติมของ php เพิ่มด้วยคำสั่ง
  apt-get install php5-gd php5-imap php5-ldap php5-radius
 6. ติดตั้ง unzip เพิ่มด้วยคำสั่ง
  apt-get install unzip
 7. ปรับแต่ง apache2 ให้ใช้งานแบบ module rewrite
  sudo a2enmod rewrite
 8. ต่อไปก็มาถึงเรื่องการปรับแต่ง apache2 ให้มี Virtual host แบบเปิด port สำหรับ http และ redirect http โดยแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/default
  <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  ServerName sysadmin.psu.ac.th           <==== เพิ่มบรรทัดนี้
  DocumentRoot /var/www/wordpress

  <Directory /var/www/wordpress>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride All             <==== แก้ไขบรรทัดนี้จาก None เป็น All
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>
  …     ที่เหลือเหมือนเดิม
  </VirtualHost>
  เพิ่มบรรทัดข้างล่างนี้ เพื่อให้ยังคงมีการ redirect ไปยังที่ใหม่หากใช้ชื่อเก่า
  <VirtualHost *:80>
  ServerName sysadmin.in.psu.ac.th
  Redirect / http://sysadmin.psu.ac.th/
  </VirtualHost>
 9. ต่อไปมาถึงเรื่องการปรับแต่ง apache2 ให้มี Virtual host แบบเปิด port สำหรับ https
  สั่งเปิด module ssl ด้วยคำสั่ง
  a2enmod ssl
  คัดลอกแฟ้ม PSU SSL certificates (file_a.crt, file_b.key และ file_c.ca-bundle) มาเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่สร้างนี้
  mkdir -p /etc/apache2/ssl
  mv /home/username/file_* /etc/apache2/ssl/
  แล้วปรับเปลี่ยนสิทธิของแฟ้มด้วยคำสั่ง
  chown -R root:root /etc/apache2/ssl/file_*.*
  chmod 600 /etc/apache2/ssl/file_*.*
  แล้วแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/sites-available/default เพื่อจัดการเกี่ยวกับ https และ Certificates
  เพิ่มบรรทัดต่อท้ายไฟล์
  NameVirtualHost *:443
  <VirtualHost *:443>
  DocumentRoot /var/www/wordpress
  ServerName sysadmin.psu.ac.th
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/file_a.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/file_b.key
  SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/file_c.ca-bundle
  </VirtualHost>
 10. ต้องสั่งรีสตาร์ท apache2 ดังนี้
  service apache2 restart

  Read more

วิธีการหา Driver ขั้นเทพ เมื่อในเว็บไซต์ไม่มีให้โหลด

เนื่องด้วยจากความยากจนของคณะ จึงมีเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่ได้รับจากการบริจาคอยู่จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะ Compaq รุ่นปี 2548 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในการลง OS ใหม่ในแต่ละครั้ง ต้องทำการลง Driver ใหม่ด้วยไม่ว่าจะจากแแผ่น (ที่หาไม่เคยเจอ) หรือจากเว็บไซต์ผู้ผลิต ซึ่งหาเจอบ้าง..ไม่เจอบ้าง แต่ยังมีอีกช่องหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำครับ

1. ขั้นแรกต้องหาชื่อของอุปกรณ์ตัวนั้นซะก่อน คลิกขวาที่ MyComputer >> Manage >> Devicemanager

Read more