การใช้ fail2ban สำหรับการตั้งรับ DNS Brute Force Query Attack

ต่อเนื่องจาก บทความนี้

หลังจากวิธีการใช้งาน blackhole เพื่อให้ bind9 ไม่ตอบกลับ query ที่ client ส่งมา แล้วพบว่าวิธีการนี้
จะมีปัญหากับการโจมตีแบบ DDoS ดังนั้น เราก็ต้องรับมือกับการโจมตีแบบนี้ด้วยเครื่องมืออื่นๆแทน

เครื่องมืที่ผมใช้งานแล้วพบว่ามีประโยชน์มากตัวนึง สำหรับการป้องกันการโจมตีแบบอัตโนมัติก็คือ fail2ban ซึ่งบน Debian/Ubuntu สามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง

$ sudo apt-get install fail2ban

ซึ่งจะสร้าง configuration file ของ fail2ban ขึ้นมาอยู่ใน directory /etc/fail2ban
configuration ของ fail2ban จะแบ่งเป็นส่วนของการตรวจจับ (โดยการใช้ regular expression) จาก log file ที่กำหนดไว้ (ซึ่งจะอยู่ใน directory /etc/fail2ban/filter.d)  และสามารถ กำหนด action (ซึ่งจะอยู่ใน directory /etc/fail2ban/action.d) ซึ่งใช้ในการ ban  การเข้าใช้งาน service ของ server ของเรา หรือตอบสนองแบบอื่นๆ เช่นส่ง email ไปเตือน admin ได้ มี action ที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วหลายรูปแบบ ในที่นี้ ผมจะเลือกใช้ iptables filter สำหรับการ filter query packet ที่จะเข้ามา ซึ่ง config นี้ จะอยู่ในไฟล์ /etc/fail2ban/action.d/iptables.conf

ส่วนของการ ตรวจจับ จะมีตัวอย่างของการ เขียน expression เอาไว้แล้วในไฟล์ตัวอย่าง ที่มีอยู่ใน /etc/fail2ban/filter.d ซึ่งสำหรับกรณีนี้ ผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อ named-query-dos.conf โดยจะมีข้อมูลในไฟล์ดังต่อไปนี้

[Definition]
failregex = client <HOST>#.+: query: isc.org IN ANY \+ED .+
ignoreregex =

โดยบรรทัด failregex จะเป็น regular expression ที่ได้มาจาก logfile /var/log/named/query.log ซึ่งจะมีรูปแบบของการ query ที่แน่นอน นั่นคือ query “isc.org” แบบ ANY และมี flag ของการ query คือ ‘ED’

28-Nov-2012 11:23:54.063 client 46.160.80.232#25345: query: isc.org IN ANY +ED

ส่วน filed ของ วันที่/เวลา จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลาของการ query ที่เกิดขึ้น หมายเลข ip ของ client จะถูก match กับ <HOST> และส่งกลับไปให้ action ซึ่งจะนำเอาไปใช้ต่อไป

ส่วนของ action เราจะใช้ iptables สำหรับการ filter ซึ่งจะมี config กำหนดเอาไว้แล้ว ซึ่งไม่ต้องวเปลี่ยนแปลงอะไร ส่วนของการ config ที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือ ระบุให้ตัว fail2ban รู้ว่าจะต้องเอา config ส่วนนี้ไปใช้ โดยการเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ เข้าไปในไฟล์ /etc/fail2ban/jail.conf

[named-query-dos]
enaled = true
banaction = iptables
port = domain,53
protocol = udp
filter = named-query-dos
logpath  = /var/log/named/query.log
bantime  = 86400
maxretry = 5

ซึ่งจาก config ที่เพิ่มเข้าไป (หรืออาจจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ ในชื่อว่า jail.local ก็ได้)
[named-query-dos] จะเป็นการระบุว่า config ส่วนนี้ เป็การเริ่มต้น section ใหม่
enabled = true จะระบุว่าให้เอา config นี้ไปใช้ ซึ่งเราสามารถ disable config ส่วนนี้ได้ โดยไม่ต้องลบ config ออก เพียงแต่เปลี่ยนค่า enable = false
banaction = iptables เป็นการเลือก action ที่จะใช้ ban client ที่เข้ามาโจมตี
port = domain,53
protocol = udp
ทั้ง port และ protocol จะเป็นการระบุข้อมูลการ ban ให้กับ iptables
filter = named-query-dos เป็นการเลือก filter (match regular express ที่จะใช้ ซึ่งในที่นี้ก็เป็นการอ้างถึงไฟล์ /etc/fail2ban/filter.d/named-query-dos.conf)
logpath  = /var/log/named/query.log เป็นการระบุชื่อไฟล์ ที่เป็น input ของการ match expression ซึ่งในที่นี้ก็คือไฟล์ ที่เรากำหนดให้ bind9 สร้างขึ้น
bantime  = 86400 เป็นระยะเวลาที่ unban สำหรับ ip นั้นๆหน่วยเป็นวินาที
maxretry = 5 จำนวนครั้งของการ query ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเริ่ม ban

ในที่นี้ ระยะเวลาของการ ban — bantime ผมกำหนดให้เท่ากับ 24 ชม. ซึ่งนานพอที่จะป้องกันการกลับเข้ามาโจมตีใหม่ในเวลาอันสั้น เราอาจจะไม่ยกเลิกการ ban เลยก็ได้ แต่สำหรับ iptables แล้วมันจะทำให้ tables โตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทำให้การ process packet ช้าลง เพราะฉะนั้นเวลา ban 24 ชม. น่าจะเหมาะสม และถ้ามีการโจมตีเข้ามาอีก ก็จะถูก ban อีกในรอบ 24 ชม.ถัดไป

maxretry กำหนดค่า default เป็น 3 ผมเพิ่มให้เป็น 5 เพื่อ ยืนยันว่าเป็นการโจมตีจริง ไม่ใช่ query ผิดพลาด ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

หลังจาก config เสร็จแล้ว เราก็สั่งให้ fail2ban เริ่มต้นทำงานได้โดยใช้คำสั่ง

$ sudo service fail2ban start

เราสามารถตรวจสอบผลของการทำงานของ fail2ban จาก logfile ได้ โดยการใช้คำสั่ง

$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log

เท่าที่ผมใช้อยู่สามารถ จัดการกับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้อย่างดีครับ

1 thought on “การใช้ fail2ban สำหรับการตั้งรับ DNS Brute Force Query Attack”

 1. ปรับปรุง failregex เนื่องจากการถูกโจมตีล่าสุดครับ

  failregex = client #.+: view theworld: query: ilineage2.ru
  client #.+: view theworld: query: apidown.com
  client #.+: view theworld: query: adrenalinessss.cc
  client #.+: view theworld: query: isc.org
  client #.+: view theworld: query: dnsamplificationattacks.cc
  client #.+: view theworld: query: ns1.trirat.net
  client #.+: view theworld: query: trirat.net
  client #.+: view theworld: query: fkfkfkfa.com
  client #.+: view theworld: query: airsurprise.com
  client #.+: view theworld: query: ipo-on.net

Comments are closed.