เบราว์เซอร์กับเว็บไซต์ https ที่ใช้ Self-signed Certificate

คำถามที่ผมต้องการคำตอบ คือ ผมจะทำให้ Chrome บน Windows 8 สามารถติดตั้ง PSU CA (certificate authority) จากหน้า passport.psu.ac.th ได้อย่างไร เพราะว่าผมทำ self-signed certificate verified by PSU CA จึงจำเป็นต้องให้เบราวเซอร์ที่ใช้ได้รับการติดตั้ง PSU CA ก่อน บน Ubuntu ผมใช้งานได้แล้ว จำไม่ได้ว่ามันเอา PSU CA เข้าไปตอนไหน คำตอบที่ผมได้รับจากการสอบถามผู้รู้ ก็พบว่า certificate ที่ซื้อมาเป็น cert สำหรับ *.psu.ac.th คงใช้กับ *.in.psu.ac.th ไม่ได้ครับ Web ขอ CA passport.psu.ac.th รองรับเฉพาะ IE/Firefox เท่านั้นครับ ส่วน server cer ในกรณีที่ไม่ใช่ x.psu.ac.th … Read more