จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(5-9)

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page ความเดิมตอนที่แล้ว แสดงขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(1-4) แสดงขั้นตอนที่ 5 ถึง ขั้นตอนที่ 9 ขั้นตอนที่ 5 สร้าง หน้า Dashboard จัดรูปแบบและดึงข้อมูลจาก Pivot Table ในชี้ต Sheet2 โดยเทคนิคอ้างอิงชื่อเซล 5.1 ใช้ชี้ต ชื่อ Main สร้างข้อความตามต้องการ 5.2 ต่อไปเราจะดึงข้อมูลมาไว้ใน เซล ต่าง ๆ แล้วจะ รวมบริการวิชาการในเซล D17 ได้ … Read more

จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools(1-4)

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page แสดงขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Form กรอกข้อมูล ด้วย Microsoft Forms 1.1 คลิกที่ จุด 9 จุด มุมบนซ้าย 1.2 คลิกที่ไอคอน Forms 1.3 คลิก New Form และสร้างจากฟอร์มเปล่า 1.4 ตัวอย่างฟอร์มที่สร้างด้วย Microsoft Forms ขั้นตอนที่ 2 สร้าง Excel file จาก Form ที่สร้างเสร็จและทดสอบป้อนข้อมูลสัก 1 รายการแล้ว … Read more

จัดทำรายงาน Dashboard ด้วย Microsoft Tools

Forms + Power Automate (Flow) + Excel with Pivot Table + SharePoint Site Page การใช้งาน Microsoft จะมี Tools ต่าง ๆ ให้เราประกอบกันเข้าเพื่อการทำงาน เช่น เราสามารถสร้าง Site Page (คือเว็บเพจ) และดึงข้อมูลจากชี้ตใน Excel File มาแสดงเป็นข้อมูลในหน้าเว็บเพจ เพื่อจัดทำ Dashboard นำเสนอข้อมูล ตัวอย่างเช่นhttps://emailpsuac.sharepoint.com/sites/DIIS/ISO/SERVICES/SitePages/MSDdata.aspx จากรูปภาพตัวอย่างด้านบน ที่เห็นการจัดหัวเรื่อง จัดวางข้อความเหล่านี้เราต้องออกแบบเองนะ แล้วดึงข้อมูลจาก Pivot Table มาแสดง เช่น ตัวเลขของจำนวนโครงการ จำนวนคน จำนวนเงิน นอกจากนี้เราสามารถทำกราฟแท่งซ้อนกัน 2 แท่งเพื่อให้ดูสถานะผลสำเร็จในปัจจุบันที่จะไปถึงเป้าหมายได้การจัดทำ Dashboard นำเสนอข้อมูล สามารถเขียนเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ได้ดังนี้1.สร้าง Form กรอกข้อมูล … Read more

[บันทึกกันลืม] แก้ปัญหา rejoin node rke2 ไม่ได้

ปัญหา node หนึ่งใน Rancher ใช้งานได้ตามปรกติ แต่ไป sudo apt update; sudo apt upgrade แล้วเกิดเหตุให้ ต้อง restart node ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ pod ที่มาสร้างบน node นี้ไม่สามารถติดต่อกับระบบได้เลย อาการ pod จะ CrashLoopBackOff ตลอด หรือถ้าดู event จะเห็น timeout ตลอดครับ วิธีแก้ไข ได้ลอง format เครื่องก็แล้ว ทำหลายอย่างแล้วก็ไม่หาย ขอบคุณ คุณธนกร กิจศรีนภดล (เทียน) ได้ไปค้นหาวิธีการแก้ไขมาให้ โดยเหตุมาจาก Kernel ของ Ubuntu 20.04 กับ kernel ของ rke2 รุ่นที่ใช้งานอยู่ มี Bug เรื่อง UDP … Read more

การกำหนดค่าพื้นฐานความปลอดภัยสำหรับ IIS และ WordPress บน Windows Server

เพื่อให้ Web Server ของเราปลอดภัยจากการถูกโจมตี บทความนี้จะเป็นการแนะนำการกำหนดค่าต่างๆของ web server ที่ให้บริการ ซึ่งทำงานด้วยบน Windows Server และ มีการติดตั้ง IIS, PHP, MySql, ASP.Net และ WordPress