รู้หรือไม่ : บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับ บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผื่อท่านใดไม่ทราบ
(เป็นการสรุปจาก “คู่มือการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน”  http://telecom.cc.psu.ac.th/telephone/fn.pdf )
— ที่สรุปไว้นี่เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และเป็นเฉพาะที่ใช้บ่อยทำนั้น —

  1. ติดต่อ Operator : กด 9
  2. โทรซ้ำเบอร์ที่เพิ่มโทรไป : กด *70
  3. รับสายแทนอีกเครื่องนึงที่ดัง : กด *72 ตามด้วยหมายเลขที่ดัง
  4. ฝากสายให้อีกเบอร์รับ ทันที : กด *60 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน
  5. ฝากสายให้อีกเบอร์รับ กรณีสายไม่ว่าง : กด *61 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน
  6. ฝากสายให้อีกเบอร์รับ กรณีไม่มีคนรับสาย : กด *62 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน
  7. ฝากสายให้อีกเบอร์รับ กรณีทั้ง สายไม่ว่าง และ ไม่มีคนรับสาย : กด *63 ตามด้วยหมายเลขที่จะช่วยรับสายแทน
  8. ยกเลิกการฝากสาย: กด *64
  9. โทรกลับเบอร์ที่โทรเข้ามาล่าสุด: กด *68