รวมวิธีลดช่องโหว่ Server

“บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการปิดช่องโหว่ รวมถึงวิธีการ Monitor ตรวจสอบช่องโหว่ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ครับ”


วิธีการตรวจสอบช่องโหว่

Blog 1 : ตรวจสอบความปลอดภัย web server https โดย Qualys


Blog 2วิธีการตรวจสอบระดับความปลอดภัยของ Certificate


วิธีการแก้ไข Certificate เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

Blog 1 : Windows Server 2003 R2


Blog 2 : Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2


Blog 3 : Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)


Blog 4 : Lighttpd Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)


วิธีการปิดช่องโหว่ Logjam,Freak,Poodle,Beast

Blog 1 : Windows Server 2003 R2


Blog 2 : Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2


Blog 3 : Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)


Blog 4Lighttpd Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)


อ่านวิธีแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ : http://disablessl3.com/

Comments are closed.