การแก้ไข Certificate สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)

“อยากแก้ Certificate บน Linux Apache Server ทำอย่างไร”

  • ในกรณีที่มีไฟล์ Certificate อยู่แล้วให้ทำการวางไฟล์ Certificate ใหม่ทับแล้วสั่ง Restart Apache Server เป็นอันเสร็จครับ (สำหรับการเปลี่ยน Certificate มีแค่ขั้นตอนนี้จบเลยครับ)
  • ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง https รวมถึง Certificate ให้ทำการติดตั้ง https ก่อนดังนี้
   sudo a2enmod ssl
   sudo a2ensite default-ssl
  • จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ
   sudo service apache2 restart
   
  • ทำการวางไฟล์ Certificate ไว้ในตำแหน่งที่ Apache สามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่ที่นี้ผมจะวางไว้ที่ /etc/apache2/cer
  • ทำการแก้ไขไฟล์ default-ssl.conf ดังนี้
   sudo vim /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
  • โดยส่วนที่ทำการเปลี่ยนแปลงจะทำการเปลี่ยน 3 บรรทัดดังนี้
   SSLCertificateFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].key
   SSLCertificateChainFile /etc/apache2/cer/[cer-file-name].ca-bundle
  • จากนั้นให้สั่ง Restart Apache ตามปกติ
   sudo service apache2 restart
   

เป็นอันเสร็จครับ ง่ายมากจริง ๆ ครับ