ตรวจสอบความปลอดภัย web server https โดย Qualys

“จะตรวจสอบได้อย่างไรว่า Web Server ที่ให้บริการ https มีความปลอดภัยเพียงพอ”

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานและการอ่านค่าคร่าว ๆ ของ Web Qualys ดังนี้

 • เข้า Web Site https://www.ssllabs.com/ssltest จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ Domain Name ที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าไม่ต้องการให้โชว์ผลขึ้น Score Board ประจานให้ทั่วโลกเห็น(อันนี้ห้ามคนอื่นกดไม่ได้นะครับ) ให้ติก Do not show the results on the boards จากนั้นกด Submit

2015-11-10_044047

 • จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบประมาณ 1-2 นาที โดย Web Site ที่สามารถตรวจสอบได้ต้องสามารถเข้าถึงจากภายนอกเท่านั้น
 • จากนั้นจะปรากฎหน้าผลลัพธ์ในรูปแบบ Overall Rating ดังนี้

2015-11-10_045236

 • ในส่วนแรกคือ Summary อธิบายเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
 1. Overall Rating :  จะเป็นตัวบอกคร่าว ๆ ว่า Web นี้มีความปลอดภัย Grade อะไรซึ่งจากรูปได้ F แสดงว่าไม่ปลอดภัยอย่างมาก
 2. จะอธิบายเพิ่มเติมโดยแยกเป็น 4 ส่วนคือ
  Certificate - ระดับความแข็งแรงของใบประกาศ (ยากในการปลอมหรือในการถอดรหัสข้อมูล)
  Protocol Support - ระดับความปลอดภัยของ Protocol ที่ให้บริการ SSL/TLS
  Key Exchange - ระดับความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยน Key
  Cipher Strength - ระดับความแข็งแรงของ Cipher ซึ่งเป็น Algorithm ที่ใช้ในการเข้ารหัส
  
 3. ในส่วนนี้จะอธิบายลึกลงไปว่ามีผลทำให้เกิดช่องโหว่ร้ายแรงอะไรบ้าง โดยจะบอกว่าเกิดจากอะไร เช่น จากรูป Server รองรับ SSL Version 2 ซึ่งยกเลิกการใช้งานไปแล้วเพราะไม่ปลอดภัย, เกิดช่องโหว่ FREAK, POODLE TLS โดยเราสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการกด More Info
 4. จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม แต่ถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่ร้ายแรง แต่แนะนำให้แก้ไข เช่น จากรูปแนะนำให้เลิกใช้ SSL Version 3 ส่วน TLS ควรใช้ Version ล่าสุดซึ่งเป็น TLS 1.2
 • โดยเราสามารถเลื่อนมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะมีบอกในส่วน Handshake Simulation ซึ่งจะตรวจสอบให้คร่าว ๆ ว่า Browser ใดไม่รองรับบ้าง

หวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของ Web Server ที่รองรับการใช้งานแบบเข้ารหัสได้เป็นอย่างดีครับ สามารถอ่านวิธีแก้ไขช่องโหว่เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

http://sysadmin.psu.ac.th/2015/11/10/serversecuritypatch

Reference : https://www.ssllabs.com, Qualys SSL LABS