วิธีการปิดช่องโหว่ Logjam,Freak,Poodle,Beast สำหรับ Apache Web Server (Ubuntu 14.04 LTS)

“จะทำอย่างไรทีดีกับช่องโหว่ SSL เยอะซะเหลือเกิน ปิดใช้แต่ TLS ก็ได้นิ นั่นสินะ”

 • อย่างที่ข้างบนกล่าวไว้ครับวิธีการปิดช่องโหว่นี้ทำง่าย ๆ แค่ปิด SSLv2 SSLv3 และปิด Cipher Suite ที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มเติม
 • ก่อนที่จะทำการปิดช่องโหว่ลองทดสอบ test ความปลอดภัย ที่ website https://ssltest.psu.ac.th/server ก็จะได้ดังรูปตัวอย่างนี้ (จะเห็นได้ว่ามีช่องโหว่หลายตัว)

2015-11-11_131008

 • วิธีการปิด SSL ทำได้โดยแก้ไขไฟล์  /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf ดังนี้
  sudo vim /etc/apache2/mods-enabled/ssl.conf
 • ทำการแก้ไขไฟล์ดังนี้ (จะ Comment SSLCipherSuite กับ SSLProtocol แล้วเพิ่มตรงท้าย ๆ ก่อน tag ปิด </IfModule> ก็ได้ครับ)
  SSLCipherSuite ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:RSA+AESGCM:RSA+AES:!aNULL:!MD5:!DSS
  SSLHonorCipherOrder on
  SSLProtocol all -SSLv3 -SSLv2
  SSLCompression off
 • จากนั้นทำการ Restart Apache Server ตามปกติ
  sudo /etc/init.d/apache2 restart
 • ทำการทดสอบ test ความปลอดภัย ที่ website https://ssltest.psu.ac.th/server อีกครั้งก็ได้ดังรูป

2015-11-11_132628

 • เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ
 • ถ้าใครต้องการให้ได้คะแนนถึง A+ ให้ทำเพิ่มตามลิงก์ของคุณเกรียงไกรดังนี้ครับ (อ่านเฉพาะส่วนของการปรับ Header นะครับ)
  https://sysadmin.psu.ac.th/2014/12/18/เปลี่ยน-certificate